Xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ/tin học

Hiện nay, các nhà tuyển dụng đều đặt ra những yêu cầu đối với các bạn sinh viên mới ra trường phải có những kỹ năng cơ bản bên cạnh kiến thức lý luận trên giảng đường. Đồng thời, với sự hội nhập của nền kinh tế nhu cầu học tập và nghiên cứu ngoại ngữ tin học không chỉ ở các bạn sinh viên mà mở rộng đến các tầng lớp, thế hệ trong xã hội. Để đáp ứng nhu cầu đó các cơ sở, trung tâm ngoại ngữ tin học  lần lượt thành lập trên thị trường. Như vậy, để thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học có cần điều kiện gì không? Trình tự thủ tục xin giấy phép thành lập thực diễn ra như thế nào?

Có thể bạn quan tâm: Xin giấy phép hoạt động trung tâm đào tạo kĩ năng

I/ Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học:

 • Việc thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đề án thành lập trung tâm phải được xác định rõ các vấn đề sau:
  • Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng;
  • Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính;
  • Phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.
Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học

II/ Thành phần hồ sơ:

1. Tờ trình xin thành lập trung tâm:

 • Người đứng tên trong đơn xin mở Trung tâm là Giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp.
 • Đơn phải có xác nhận của Uỷ ban Nhân dân phường (xã) nơi Giám đốc thường trú hoặc cơ quan quản lý người đứng tên trong đơn. Riêng đối với tổ chức, cá nhận có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì không xác nhận của UBND phường ( xã)
 • Có ý kiến của Phòng Giáo dục Đào tạo Quận, Huyện nơi mở Trung tâm

2. Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

 • Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;
 • Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;
 • Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
 • Cơ sở vật chất của trung tâm;
 • Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);
 • Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

3. Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động trung tâm

III/ Trình tự thực hiện thủ tục:

Bước 1: Doanh nghiệp xin xác nhận của UBND phường về địa điểm đặt trung tâm.

Bước 2: Doanh nghiệp đăng ký hoạt động của trung tâm ngoại ngữ nộp hồ sơ tại Sở giáo dục và đào tạo.

Bước 3: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ, cơ quan quyết định thành lập trung tâm có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học ra quyết định thành lập.

Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.

Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;

Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, Giám đốc Sở Gíao dục và Đào tạo sẽ quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

IV/ Dịch vụ pháp lý được cung cấp bởi LAVN:

Khi đồng hành cùng LAVN, chúng tôi cam kết sẽ cung cấp cho bạn một dịch vụ pháp lý nhanh chóng, chuyên nghiệp và tiết kiệm như sau:

 • Tư vấn điều kiện, hồ sơ và trình tự thủ tục thực hiện việc thành lập trung tâm
 • Tư vấn chuẩn bị và soạn thảo các hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục
 • Hỗ trợ cho bạn việc nộp hồ sơ, nhận kết quả, nộp lệ phí
 • Tư vấn hỗ trợ bạn các công việc liên quan đến việc thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
 • Hoàn thành các công việc sau khi được cấp giấy phép thành lập

Với bề dày kinh nghiệm trong vấn đề xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học thành công, chúng tôi tin rằng sẽ làm Qúy khách hàng hài lòng về dịch vụ của LAVN. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.

LAVN LAW FIRM

Địa chỉ: Lầu 3 Tòa nhà Lộc Thiên Ân, số 49 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4.

Tel: (028) 6261 6569              Fax: (028) 6261 6639       

Email: support@lavn.com.vn Website: www.lavn.com.vn