Văn bản pháp luật

Mẫu số 09/PLI xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Mẫu số 09/PLI Phụ lục I Nghị định 152/2020/NĐ-CP là mẫu văn bản được sử dụng trong thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Hầu hết các doanh nghiệp/ tổ chức sử dụng lao động người nước ngoài khi tự thực hiện thủ tục này […]

Mẫu số 02/PLI công văn giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Khi nào sử dụng mẫu số 02/PLI? Biểu mẫu này được dùng khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Vậy khi nào doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục này? Doanh nghiệp thực hiện khi dự kiến tuyển dụng người […]

Mẫu số 01/PLI công văn giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Công văn giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài là hồ sơ bắt buộc trong thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài. Hiện công văn này được thực hiện dựa trên biểu mẫu 01/PLI do Chính phủ ban hành. Hiểu được tầm quan […]

Hợp đồng nhượng quyền thương mại quốc tế

Hợp động nhượng quyền thương mại quốc tế là hợp đồng nhượng quyền thương mại có yếu tố nước ngoài. Theo Điều 633 Bộ luật dân sự 2015, việc xác định yếu tố nước ngoài dựa vào các chủ thể của hợp đồng, sự kiện pháp lý hoặc đối tượng của quan hệ. Tuy nhiên, […]

Mẫu số 11/PLI Đơn đề nghị xin cấp mới, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Đơn đề nghị xin cấp mới, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài là tài liệu không thể thiếu trong thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Không ít doanh nghiệp đặt câu hỏi: Biểu mẫu này gồm những thông tin gì và cần phải […]

Mẫu phiếu công bố mỹ phẩm 

Ngày 31/12/2020 Bộ Y tế ban hành Thông tư 29/2020/TT-BYT quy định về biểu mẫu phiếu công bố mỹ phẩm. Theo đó, các tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường khi tiến hành thủ tục công bố sản phẩm mỹ phẩm phải khai báo các thông tin liên quan […]

Thông tư số 32/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý mỹ phẩm

Ngày 16/12/2019, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 32/2019/ND-CP quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số sửa đổi, bổ sung yêu cầu đối với giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) và phụ lục mẫu phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (01-MP). Thông tư này có hiệu lực […]

Lịch nộp báo cáo cho đơn vị kinh doanh mỹ phẩm

Theo thông tư 06/2011/TT-BYT, định kỳ vào ngày 30/01 hàng năm các kinh doanh mỹ phẩm phải gửi Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước của đơn vị mình về Cục Quản lý dược – Bộ Y tế và Sở Y tế sở tại. Trường hợp doanh nghiệp không nộp […]

Mẫu giấy uỷ quyền công bố mỹ phẩm

Tại sao doanh nghiệp thường hay gặp khó khăn trong việc nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm? Doanh nghiệp đang vướng mắc ở đâu? Hầu hết các hồ sơ công bố mỹ phẩm thường xuyên bị cơ quan nhà nước yêu cầu sửa đổi bổ sung do giấy uỷ quyền không hợp lệ. LAVN […]

Nói chuyện với Luật sư

Zalo : 0908265196

Skype: tranhienlkd

Email: support@lavn.com.vn

Tư vấn giấy phép

Tư vấn đầu tư

Luật sư trang tụng

Sở hữu trí tuệ

Công bố sản phẩm

0908265196