Văn bản pháp luật

Thông tư số 32/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý mỹ phẩm

Ngày 16/12/2019, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 32/2019/ND-CP quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số sửa đổi, bổ sung yêu cầu đối với giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) và phụ lục mẫu phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (01-MP). Thông tư này có hiệu lực […]

Lịch nộp báo cáo cho đơn vị kinh doanh mỹ phẩm

Theo thông tư 06/2011/TT-BYT, định kỳ vào ngày 30/01 hàng năm các kinh doanh mỹ phẩm phải gửi Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước của đơn vị mình về Cục Quản lý dược – Bộ Y tế và Sở Y tế sở tại. Trường hợp doanh nghiệp không nộp […]

Thông tư 06/2011/TT-BYT về công bố mỹ phẩm

Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định chi tiết về hoạt động sản xuất, kinh doanh, công mỹ phẩm tại Việt Nam

Nghị định 89/2006/NĐ-CP về ghi nhãn hàng hóa

Nghị định 89/2006/NĐ-CP quy định chi tiết về việc ghi nhãn ghi nhãn hàng hóa khi lưu thông tại Việt Nam

Quyết định 200/2004/QĐ-UB

Quyết định 200/2004/QĐ-UB công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thành phần mỹ phẩm

Thành phần mỹ phẩm làm một trong các nội dung quan trọng nhất trong phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Để giúp khách hàng điền thông tin này một cách chính xác khi xây dựng phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, LAVN LAW FIRM cung cấp các quy định về thành phần mỹ […]

Mẫu giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ……, ngày ……tháng …… năm ……  GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY …………………………….. Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……… Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ………………………………………………….. Giới tính: […]

Mẫu giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Mẫu giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư là văn bản rất quan trọng trong hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài. Quý khách hàng có thể tham khảo biểu mẫu dưới đây để chuẩn bị hồ sơ:

Mã số mã vạch – Mẫu bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã Gtin

Mã số mã vạch - Mẫu bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã Gtin dành cho các doanh nghiệp

Tờ khai đăng ký quyền tác giả

Trong hồ sơ đăng ký quyền tác giả, tờ khai đăng ký quyền tác giả là một trong những tài liệu quan trọng nhất. Để giúp quý khách hàng thuận lợi trong việc đăng ký quyền tác giả, Công ty Luật L.A.V.N cung cấp tờ khai mẫu theo quy định của pháp luật, Quý khách hàng có thể sử dụng...

Tư vấn giấy phép

Tư vấn đầu tư

Luật sư tranh tụng

Sở hữu trí tuệ

Công bố sản phẩm

Văn bản pháp luật

0908265196