Văn bản pháp luật

Thông tư 06/2011/TT-BYT về công bố mỹ phẩm

Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định chi tiết về hoạt động sản xuất, kinh doanh, công mỹ phẩm tại Việt Nam

Nghị định 89/2006/NĐ-CP về ghi nhãn hàng hóa

Nghị định 89/2006/NĐ-CP quy định chi tiết về việc ghi nhãn ghi nhãn hàng hóa khi lưu thông tại Việt Nam

Quyết định 200/2004/QĐ-UB

Quyết định 200/2004/QĐ-UB công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thành phần mỹ phẩm

Thành phần mỹ phẩm làm một trong các nội dung quan trọng nhất trong phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Để giúp khách hàng điền thông tin này một cách chính xác khi xây dựng phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, LAVN LAW FIRM cung cấp các quy định về thành phần mỹ […]

Mẫu giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ……, ngày ……tháng …… năm ……  GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY …………………………….. Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……… Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ………………………………………………….. Giới tính: […]

Mẫu giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Mẫu giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư là văn bản rất quan trọng trong hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài. Quý khách hàng có thể tham khảo biểu mẫu dưới đây để chuẩn bị hồ sơ:

Mã số mã vạch – Mẫu bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã Gtin

Mã số mã vạch - Mẫu bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã Gtin dành cho các doanh nghiệp

Tờ khai đăng ký quyền tác giả

Trong hồ sơ đăng ký quyền tác giả, tờ khai đăng ký quyền tác giả là một trong những tài liệu quan trọng nhất. Để giúp quý khách hàng thuận lợi trong việc đăng ký quyền tác giả, Công ty Luật L.A.V.N cung cấp tờ khai mẫu theo quy định của pháp luật, Quý khách hàng có thể sử dụng...

Yêu cầu về nội dung quảng cáo thuốc, mỹ phẩm

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 181/2013/NĐ-CP nhằm hướng dẫn Luật quảng cáo về nội dung quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt.

Cách lập Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và dữ liệu công bố

Kỹ thuật điền phiếu công bố lưu hành mỹ phẩm luôn là một trong những kỹ năng quan trọng cần chú ý khi tiến hành làm hồ sơ công bố mỹ phẩm. Hôm nay, LAVN LAW FIRM xin có bài viết hướng dẫn các bạn quan tâm đến thủ tục này cách lập phiếu công bố sản […]