Văn bản pháp luật

Thông tư 06/2011/TT-BYT về công bố mỹ phẩm

Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định chi tiết về hoạt động sản xuất, kinh doanh, công mỹ phẩm tại Việt Nam

Nghị định 89/2006/NĐ-CP về ghi nhãn hàng hóa

Nghị định 89/2006/NĐ-CP quy định chi tiết về việc ghi nhãn ghi nhãn hàng hóa khi lưu thông tại Việt Nam

Quyết định 200/2004/QĐ-UB

Quyết định 200/2004/QĐ-UB công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Mẫu giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ……, ngày ……tháng …… năm ……  GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY …………………………….. Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……… Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ………………………………………………….. Giới tính: […]

Mẫu giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Mẫu giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư là văn bản rất quan trọng trong hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài. Quý khách hàng có thể tham khảo biểu mẫu dưới đây để chuẩn bị hồ sơ:

Mã số mã vạch – Mẫu bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã Gtin

Mã số mã vạch - Mẫu bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã Gtin dành cho các doanh nghiệp

Tờ khai đăng ký quyền tác giả

Trong hồ sơ đăng ký quyền tác giả, tờ khai đăng ký quyền tác giả là một trong những tài liệu quan trọng nhất. Để giúp quý khách hàng thuận lợi trong việc đăng ký quyền tác giả, Công ty Luật L.A.V.N cung cấp tờ khai mẫu theo quy định của pháp luật, Quý khách hàng có thể sử dụng...

Yêu cầu về nội dung quảng cáo thuốc, mỹ phẩm

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 181/2013/NĐ-CP nhằm hướng dẫn Luật quảng cáo về nội dung quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt.

Hợp đồng lao động cho người nước ngoài

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Đây là giấy tờ quan trọng nhất điều chỉnh quan hệ lao động […]

Mẫu số 15/PLI – Về việc không được xác nhận không thuộc diện cấp gplđ/không cấp/cấp lại/gia hạn gplđ

Tại điểm d, khoản 6, điều 30 tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP có quy định: d) Trường hợp không xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, không cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động thì trả lời bằng văn bản theo Mẫu số 15/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định […]

Mẫu số 10/PLI – Giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Mẫu số 10/PLI đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo người lao động nước ngoài có thể làm việc tại Việt Nam một cách hợp pháp và an toàn. Do đó, việc nắm rõ thông tin về Mẫu số 10/PLI và các quy trình liên quan đến việc xin miễn giấy phép lao […]

Mẫu số 13/PLI về mẫu quyết định việc thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài

Mẫu số 13/PLI về mẫu quyết định việc thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài I. Giới thiệu Mẫu số 13/PLI – Quyết định về việc thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài là một văn bản pháp lý quan trọng, được sử dụng trong […]

Mẫu số 12/PLI – Mẫu giấy phép lao động theo nghị định 152.2020.NĐ-CP

Mẫu số 12/PLI – Mẫu Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài là mẫu giấy tờ pháp lý được quy định theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam. Đây là giấy phép cần thiết để người lao động nước ngoài có thể làm việc hợp pháp tại Việt Nam. I. […]

Mẫu số 14/PLl Sổ theo dõi người lao động nước ngoài

Mẫu số 14/PLI là sổ theo dõi người lao động nước ngoài được quy định theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2020 về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Mẫu số này thay thế cho mẫu số trước đó và được áp dụng kể từ ngày 15 […]

Mẫu số 08/PLI Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài.

Mẫu số 08/PLI Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài. I. Giới thiệu Mẫu số 08/PLI là một mẫu báo cáo tình hình người lao động nước ngoài được ban hành theo quy định của Nghị định về người lao động nước ngoài tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao […]

Mẫu số 07/PLI Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài

Mẫu số 07/PLI Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài. I. Giới thiệu Mẫu số 07/PLI là biểu mẫu được sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài của doanh nghiệp hoặc tổ chức theo quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ Việt […]

Mẫu số 06/ PLI Về việc tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam

Mẫu số 06/PLI Về việc tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam. I. Giới thiệu Mẫu số 06/PLI được sử dụng để đề nghị tuyển dụng người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao […]

Mẫu số 05/PLI Về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Mẫu số 05/PLI Về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. I. Giới thiệu Mẫu số 05/PLI là biểu mẫu được sử dụng để điều chỉnh hoặc bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Nghị định mới nhất của Chính phủ Việt Nam […]

Mẫu số 04/PLI về việc đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

Mẫu số 04/PLI về việc đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài I. Giới thiệu Mẫu số 04/PLI là biểu mẫu được sử dụng để đề nghị tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc […]

Mẫu số 03/PLI về việc chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài

Mẫu số 03/PLI về việc chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài I. Giới thiệu Mẫu số 03/PLI là một biểu mẫu được sử dụng để đăng ký và chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài theo Nghị định mới nhất của Chính […]

Nói chuyện với Luật sư

Zalo : 0908265196

Skype: tranhienlkd

Email: support@lavn.com.vn

Tư vấn giấy phép

Tư vấn đầu tư

Luật sư trang tụng

Sở hữu trí tuệ

Công bố sản phẩm

0908265196