Điều kiện, Hồ sơ & Thủ tục gia hạn giấy phép lao động

Gia hạn giấy phép lao động là thủ tục cần thực hiện với các trường hợp đã được cấp giấy phép lao động, sắp hết hạn và có như cầu tiếp tục làm việc tại Việt Nam. So với việc cấp mới giấy phép lao động, thủ tục gia hạn đơn giản hơn do không phải cung cấp lại bằng cấp, kinh nghiệm làm việc và lý lịch tư pháp của người nước ngoài. Tuy nhiên, thủ tục gian hạn cần được thực hiện trong thời hạn theo luật định và đáp ứng được những yêu cầu cụ thể. Dưới đây, luật sư của LAVN sẽ hướng dẫn bạn thực hiện thủ tục gian hạn giấy phép lao động một cách chính xác và kịp thời.

Dieu kien Ho so Thu tuc gia han giay phep lao dong

Cơ sở pháp lý

 • Bộ Luật lao động 2019
 • Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 

Điều kiện thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động

Tại điều 16 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện gia hạn giấy phép lao động gồm 03 điều kiện sau:

 • Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày;
 • Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
 • Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

Cần lưu ý thêm: Giấy phép lao động chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm – Căn cứ Điều 155 Bộ luật lao động 2019.

Thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Doanh nghiệp đã nắm rõ các yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục, Lavn sẽ trình bày quy trình các bước trong thủ tục gia hạn giấy phép lao động như sau:

Trình tự thực hiện như sau

Bước 1: Giải trình nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài

 • Trước khi giấy phép lao động hết hạn ít nhất 30 ngày, người sử dụng lao động phải làm báo cáo giải trình nhu cầu tuyển lao động nước ngoài. Trong báo cáo giải trình cần nêu rõ nguyên nhân và cung cấp tài liệu chứng minh doanh nghiệp không tuyển được người lao động Việt Nam thay thế vị trí cần gia hạn giấy phép. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần có phương án đào tạo nhân viên người Việt Nam thay thế vị trí cần gia hạn.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình của doanh nghiệp, Sở Lao động hoặc Ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với vị trí công việc được giải trình. 

Bước 2: Nộp hồ sơ gia hạn giấy phép lao động

Sau khi nhận được văn bản chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài, trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ, chuyên viên sẽ trả giấy biên nhận và hẹn trả kết quả;
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, chuyên viên sẽ yêu cầu điều chỉnh và bổ sung theo quy định pháp luật. 

Bước 3:  Nhận kết quả 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động, Sở Lao động hoặc Ban quản lý Khu Công nghiệp sẽ trả kết quả cho bạn là giấy phép lao động đã được gia hạn hoặc văn bản từ chối gia hạn.

Thành phần hồ sơ bao gồm

Thành phần hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài bao gồm các tài liệu sau đây: 

 • Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
 • 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp.
 • Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ hoặc giấy chứng nhận có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 • Các giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

Lưu ý: Tài liệu phải là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật. 

Cách thức thực hiện

Hiện nay, hầu hết các tỉnh đều đã triển khai việc nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia. Bạn cần đăng ký tài khoản trên trang dịch vụ công và nộp hồ sơ online trước khi nộp cứng hồ sơ. Tên miền nộp hồ sơ dưới dạng: dichvucong.tentinh.gov.vn. Ví dụ: https://dichvucong.binhduong.gov.vn/ hay https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/ … Nộp hồ sơ ở tỉnh nào thì bạn thay tên tỉnh đó vào nhé. Bạn có thể theo dõi quá trình xử lý hồ sơ trên hệ thống online bằng tài khoản đã đăng ký. 

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Sở Lao động hoặc Ban quản lý các Khu Công nghiệp nơi người lao động làm việc.

Phí, lệ phí

Lệ phí gia hạn giấy phép lao động là do Hội đồng nhân dân ở từng địa phương quy định. Do đó, để nắm được mức thu lệ phí nhà nước doanh nghiệp cần tìm hiểu tại Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở 

Mức lệ phí gia hạn giấy phép lao động ở hầu hết các tỉnh là là: 450.000 đồng/ giấy phép.

Kết quả thực hiện

Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được gia hạn theo quy định.

IV. Những việc cần làm sau khi gia hạn giấy phép lao động 

 • Đối với người lao động nước ngoài lao động theo hình thức thực hiện hợp đồng lao động thì sau khi người lao động nước ngoài được gia hạn giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động.
 • Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã gia hạn giấy phép lao động đó. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

V. Các câu hỏi thường gặp

1. Thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn

Theo quy định tại Điều 19 của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP, thời hạn gia hạn giấy phép lao động phải tuân theo các điều kiện sau:

 • Thời hạn gia hạn giấy phép lao động phải tuân theo thời hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 10 Nghị định 152/2020/NĐ-CP.
 • Giấy phép lao động chỉ được gia hạn một lần, với thời hạn tối đa là 02 năm.

Các trường hợp quy định tại Điều 10 Nghị định 152/2020/NĐ-CP bao gồm:

+ Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết.

+ Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam.

+ Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

+ Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

+ Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.

+ Thời hạn đã được xác định trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

+ Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó.

+ Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

+ Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài trừ trường hợp không phải thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Trường hợp người lao động không gia hạn được thêm nữa nhưng vẫn có nhu cầu làm việc tại Việt Nam chỉ cần thực hiện thủ tục như ban đầu là Thủ tục cấp mới giấy phép lao động mà LAVN hướng dẫn thông tin chi tiết tại đường link.

2. Sử dụng giấy phép lao động hết hạn bị xử lý như thế nào?

Theo quy định tại điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 của Điều 32 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP về xử lý vi phạm quy định về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, trường hợp sử dụng giấy phép lao động hết hiệu lực, người lao động nước ngoài và người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

Đối với người lao động nước ngoài:

+ Hình phạt chính: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

+ Hình phạt bổ sung: Trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Đối với người sử dụng lao động:

+ Đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng;

+ Đối với vi phạm từ 11 người đến 20 người: Phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng;

+ Đối với vi phạm từ 21 người trở lên: Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với vi phạm từ 21 người trở lên.

Lưu ý: Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm nêu trên là mức phạt áp dụng đối với cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP.

Trên đây là nội dung chi tiết về thủ tục gia hạn giấy phép lao động được LAVN hướng dẫn đầy đầy đủ và toàn diện theo quy định pháp luật. Hy vọng thông tin giúp ích cho doanh nghiệp và tổ chức. Doanh nghiệp còn thắc mắc vui lòng liên hệ LAVN theo thông tin dưới đây

LAVN LAW FIRM

Địa chỉ : Lầu 3, Tòa nhà Lộc Thiên Ân, Số 49 Lê Quốc Hưng, phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí minh

Tel: (028) 6261 6569                  |  Email: support@lavn.com.vn

Hoặc gọi số hotline 0908 265 196 để được hỗ trợ nhanh nhất.

📕 Thủ tục xin cấp Giấy phép lao động ⏳ Hướng dẫn chi tiết
📕 Dịch vụ làm giấy phép lao động ⏳ 17-20 ngày làm việc
📕 Dịch vụ cấp lại giấy phép lao động ⏳ 5-7 ngày làm việc
📕 Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động ⏳ 17-20 ngày làm việc
📕 Dịch vụ xin miễn giấy phép lao động ⏳ 5-7 ngày làm việc
📕Dịch vụ xin visa cho người nước ngoài ⏳ 25-30 ngày làm việc
📕Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ⏳ 25-30 ngày làm việc
📕 Dịch vụ lý lịch tư pháp cho người nước ngoài ⏳ 25-30 ngày làm việc

dich vu lam giay phep lao dong

5/5 - (2 bình chọn)