Thủ tục công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước mới nhất 2023

Đầu năm là dịp các doanh nghiệp mỹ phẩm bắt đầu chiến lược kinh doanh của minh. Không chỉ riêng kế hoạch tài chính hay marketing, để kinh doanh mỹ phẩm trong nước doanh nghiệp cần nắm rõ các thủ tục pháp lý để tránh sai phạm. Sau đây, LAVN hướng dẫn tới doanh nghiệp nội dung về thủ tục công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước mới nhất 2023.

Thủ tục công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước

I. Căn cứ pháp lý

Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm.

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Thông tư 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm;

Nghị định 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016;

II. Quy định về công bố mỹ phẩm trong nước 

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định: “Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường chỉ được phép đưa mỹ phẩm ra lưu thông khi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra hậu mại khi sản phẩm lưu thông trên thị trường” và tại Điểm b Khoản 1 Điều 7 Thông tư này quy định: “Đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước: Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nộp hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm tại Sở Y tế nơi đặt nhà máy sản xuất. Sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất, đóng gói từ bán thành phẩm nhập khẩu được coi như sản phẩm sản xuất trong nước.”

Từ hai cơ sở pháp lý trên, bắt buộc doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục công bố mỹ phẩm trong nước và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm trước khi lưu hành sản phẩm ra thị trường. 

Thủ tục công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước mới nhất 2023
Thủ tục công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước mới nhất 2023

III. Điều kiện thực hiện công bố sản phẩm mỹ phẩm

Thứ nhất, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường phải có chức năng kinh doanh mỹ phẩm tại Việt Nam.

Thứ hai, việc công bố tính năng của sản phẩm mỹ phẩm (mục đích sử dụng của sản phẩm) phải đáp ứng các hướng dẫn của ASEAN về công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm.

Thứ ba, cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm do Sở Y tế nơi đặt nhà máy sản xuất cấp.

IV. Hồ sơ công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước

Thành phần hồ sơ gồm 04 tài liệu sau:

 1. Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản) kèm theo dữ liệu công bố (bản mềm của Phiếu công bố);
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân (có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp). Trường hợp mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất thì phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất (có chứng thực hợp lệ);
 3. Giấy uỷ quyền của chủ sở hữu hoặc nhà sản xuất cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất)
 4. Giấy phép sản xuất mỹ phẩm (đối với đơn vị sản xuất tiến hành công bố) hoặc giấy phép phép sản xuất + hợp đồng thuê sản xuất (đối với đơn vị phân phối sản phẩm mỹ phẩm).

Tham khảo: Hồ sơ công bố mỹ phẩm – hướng dẫn chuẩn bị chi tiết

V. Thủ tục công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước 

Nắm bắt được thực trạng hiện nay một số doanh nghiệp tự thực hiện thủ tục công bố mỹ phẩm thay vì sử dụng dịch vụ công bố mỹ phẩm và gặp nhiều khó khăn trong quá trình tiến hành, do đó dưới đây chúng tôi trình bày chi tiết về hồ sơ, quy trình, thời gian,… nhằm giúp doanh nghiệp tháo gỡ phần nào những vướng mắc và dễ dàng, thuận tiện hơn khi tự công bố. 

Trình tự thực hiện như sau

Bước 1: Trước khi sản xuất, Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường nộp hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm về Sở Y tế nơi đặt nhà máy sản xuất (Sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất, đóng gói từ bán thành phẩm nhập khẩu được coi như sản phẩm sản xuất trong nước).

Bước 2: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố mỹ phẩm, Sở Y tế có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và gửi Phiếu tiếp nhận nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm:

a) Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp lệ và phí công bố theo quy định, Sở Y tế có trách nhiệm ban hành sổ tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

b) Trường hợp hồ sơ công bố chưa đáp ứng theo quy định thì trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Y tế thông báo bằng văn bản điện tử cho tổ chức, cá nhân công bố biết các nội dung chưa đáp ứng để sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nêu cụ thể các nội dung chưa đáp ứng).

Hồ sơ bổ sung của đơn vị gồm:

– Văn bản giải trình về việc sửa đổi, bổ sung của tổ chức, cá nhân đứng tên công bố;

– Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và/hoặc các tài liệu khác được sửa đổi, bổ sung;

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung đáp ứng theo quy định, Sở Y tế có trách nhiệm ban hành số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Trường hợp hồ sơ sửa đổi, bổ sung không đáp ứng theo quy định thì trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, Sở Y tế thông báo bằng văn bản điện tử không đồng ý cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cho sản phẩm này.

c) Trong thời gian 03 tháng kể từ ngày ban hành văn bản thông báo theo quy định tại điểm b nêu trên, nếu Sở Y tế không nhận được hồ sơ bổ sung của tổ chức, cá nhân đứng tên công bố thì hồ sơ công bố không còn giá trị. Trong trường hợp này, nếu tổ chức, cá nhân muốn tiếp tục công bố thì phải nộp hồ sơ mới và nộp phí/lệ phí mới theo quy định.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện;

Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể cân nhắc sử dụng dịch vụ công bố mỹ phẩm để tiết kiệm thời gian và hạn chế rủi ro.

Kết quả thực hiện

Phiếu công bố mỹ phẩm được cấp số tiếp nhận 

Cơ quan thẩm quyền giải quyết

Sở Y tế nơi đặt nhà máy sản xuất

Thời hạn giải quyết

–  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp lệ và lệ phí công bố theo quy định (đối với trường hợp cấp số tiếp nhận);

– 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố và lệ phí công bố theo quy định (đối với trường hợp chưa cấp số tiếp nhận)

Một số vấn đề cần lưu ý

Theo quy định trên việc công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước được thực hiện tại Sở Y tế nơi đặt nhà máy sản xuất. Tuy nhiên có một số trường hợp đặt biệt cần lưu ý như sau:

 • Đối với mỹ phẩm kinh doanh trong phạm vi Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh thực hiện công bố tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài; mỹ phẩm kinh doanh trong phạm vi Khu kinh tế – thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị thực hiện công bố tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị.
 • Việc đ­ưa mỹ phẩm từ Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh vào các khu chức năng khác trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh hoặc đưa vào thị trường nội địa để kinh doanh; đưa mỹ phẩm từ Khu Kinh tế – Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị vào thị trường nội địa để kinh doanh phải thực hiện công bố tại Cục Quản lý dược – Bộ Y tế; 

VI. Tại sao phải thực hiện thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm?

Tương như thủ tục công bố mỹ phẩm nhập khẩu, việc thực hiện thủ tục công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước cũng mang lại những lợi ích đối với doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và xã hội. 

Đối với doanh nghiệp:

 • Hoạt động sản xuất kinh doanh mỹ phẩm hợp pháp, tránh vi phạm pháp luật đối với hành vi không công bố mỹ phẩm;
 • Mở rộng thị trường kinh doanh: dễ dàng tạo lòng tin với đối tác và khách hàng, có thể xuất khẩu sản phẩm;

Đối với cơ quan nhà nước:

 • Công tác quản lý và kiểm tra chất lượng hàng hoá được thuận tiện hơn;
 • Dễ dàng xác định trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan trong trường hợp sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng;

Đối với xã hội: 

 • Người tiêu dùng an tâm hơn về chất lượng sản phẩm;
 • Có thể xác định được sản phẩm thật – giả, nguồn gốc, xuất xứ, thành phần công dụng;
 • Tránh mua nhầm sản phẩm kém chất lượng của gian thương gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng; 

VII. Tại sao bạn nên chọn dịch vụ công bố mỹ phẩm của LAVN?

Chính sách ưu đãi của LAVN

 • Tư vấn miễn phí các thủ tục liên quan đến mỹ phẩm như ghi nhãn, quảng cáo mỹ phẩm, xin giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS), xin giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất,…
 • Chiết khấu 10% cho các khách hàng thân thiết;
 • Ưu đãi giảm chi phí dịch vụ khi công bố số lượng nhiều;
 • Hỗ trợ và hướng dẫn các việc cần làm sau khi được cấp Phiếu công bố mỹ phẩm;

Cam kết của LAVN 

 • Thực hiện Hợp đồng đúng thời hạn; giữ bí mật những tài liệu, thông tin  theo yêu cầu khách hàng; 
 • Luôn theo dõi sát hồ sơ và tận tâm trong quá trình thực hiện dịch vụ;
 • Chi phí dịch vụ không phát sinh trong suốt thời gian tiến hành thủ tục;
 • Minh bạch chứng từ thanh toán, biên lai lệ phí chi hộ cho khách hàng;

Lợi ích của khách hàng

 • Nhận được kết quả đúng hạn như kỳ vọng, xứng đáng với với chi phí khách hàng bỏ ra;
 • Được đảm bảo tính hợp pháp trong quá trình hoạt động kinh doanh mỹ phẩm;
 • Được tư vấn và hỗ trợ kịp thời các vấn đề liên quan đến lĩnh vực mỹ phẩm ngoài hợp đồng;
dịch vụ công bố mỹ phẩm lavn
dịch vụ công bố mỹ phẩm lavn

LAVN LAW FIRM

Địa chỉ : Lầu 3, Tòa nhà Lộc Thiên Ân, Số 49 Lê Quốc Hưng, F.12, Q.4, TP. HCM

VP Hà Nội: Phòng 302 – số nhà 94 ngõ 126 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (028) 6261 6569                      |      Fax: 028 6261 6639

Email: support@lavn.com.vn         |       Website: www.lavn.com.vn

✅ Dịch vụ công bố mỹ phẩm 📉 07 – 10 ngày làm việc
✅ Giấy phép đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 📉 30 ngày làm việc
✅ Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm 📉 10-15 ngày làm việc
✅ Thủ tục nhập khẩu mỹ phẩm 📉 Liên hệ
5/5 - (6 bình chọn)