Thủ tục công bố chất lượng sản phẩm

Theo Điều 2 Luật An toàn thực phẩm quy định: “Thực phẩm là sản phẩm mà con người ăn, uống ở dạng tươi sống hoặc đã qua sơ chế, chế biến, bảo quản. Thực phẩm không bao gồm mỹ phẩm, thuốc lá và các chất sử dụng như dược phẩm.” Tuy nhiên, không phải bất kỳ loại thực phẩm cũng cần phải thực hiện công bố chất lượng sản phẩm. Theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm thì những loại sản phẩm nào phải công bố chất lượng? Hồ sơ và quy trình tiến hành thủ tục tự công bố sản phẩm như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp những thắc mắc trên của doanh nghiệp.

khai niem

Khái niệm công bố chất lượng sản phẩm

Hiện nay, văn bản pháp luật chưa có bất kỳ quy định nào ghi nhận về khái niệm công bố chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên có thể hiểu công bố chất lượng sản phẩm là thủ tục hành chính do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm thực hiện trước khi đưa sản phẩm ra thị trường theo quy định về an toàn thực phẩm, hay còn gọi là thủ tục tự công bố sản phẩm.

Sản phẩm cần thực hiện thủ tục công bố

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định những sản phẩm sau đây cần thực hiện: 

 1. Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn;
 2. Phụ gia thực phẩm;
 3. Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;
 4. Dụng cụ chứa đựng thực phẩm;
 5. Vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 

Trong đó

Phụ gia thực phẩm là chất được chủ định đưa vào thực phẩm trong quá trình sản xuất, có hoặc không có giá trị dinh dưỡng, nhằm giữ hoặc cải thiện đặc tính của thực phẩm.

Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm là chất được chủ định sử dụng trong quá trình chế biến nguyên liệu thực phẩm hay các thành phần của thực phẩm nhằm thực hiện mục đích công nghệ, có thể được tách ra hoặc còn lại trong thực phẩm.

Tuy nhiên có 04 trường hợp sau đây không thực hiện thủ tục tự công bố:

 1. Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm.
 2. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.
 3. Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.
 4. Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

Hồ sơ tự công bố sản phẩm

 1. Bản tự công bố sản phẩm (theo mẫu);
 2. Nhãn phụ dự kiến 
 3. Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).
 4. Hình ảnh bao bì sản phẩm dự kiến hoặc bao bì sản phẩm thực tế 
 5. Bản dịch bao bì sản phẩm (trong trường hợp bao bì sử dụng không sử dụng tiếng Việt)

Các bước thủ tục tự công bố sản phẩm

Bước 1: Kiểm tra bao bì sản phẩm:

 • Nếu bao bì sử dụng tiếng nước ngoài cần phải được dịch thuật công chứng sang tiếng Việt;
 • Dựa trên thành phần của sản phẩm để xác định chỉ tiêu cần kiểm nghiệm phù hợp với sản phẩm 

Bước 2: Soạn bản tự công bố và nhãn phụ dự kiến của sản phẩm và chuẩn bị các tài liệu được nêu ở mục trên. 

Bước 3: Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm 

Trong trường hợp chưa có Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân nộp 01 bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;

Dịch vụ công bố chất lượng sản phẩm công ty luật LAVN

công bố chất lượng sản phẩm

 1. Tư vấn điều kiện, thủ tục công bố;
 2. Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ công bố trước khi nộp phòng tránh rủi ro khi lưu thông trên thị trường;
 3. Xác định các chỉ tiêu kiểm nghiệm theo đúng quy định cho từng loại sản phẩm;
 4. Gửi mẫu đi kiểm nghiệm (trong trường hợp khách hàng chưa có phiếu kiểm nghiệm);
 5. Soạn hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm;
 6. Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và xử lý các vấn đề phát sinh khi hồ sơ bị yêu cầu sửa đổi, bổ sung;
 7. Tư vấn các vấn đề liên quan sau khi công bố;
 8. Tư vấn các vấn đề phát sinh sau công bố như thay đổi mẫu nhãn, thay đổi nhà sản xuất, tên sản phẩm;
Rate this post