Thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh

Các doanh nghiệp có dự định mở công ty sản mỹ phẩm tại Việt Nam thường gặp những bâng khuâng, vướng mắc về các vấn đề như: địa điểm đặt trụ sở sản xuất phải đáp ứng những yêu cầu gì? Nhân sự được tuyển dụng làm việc nhà máy cần phải có chuyên môn bằng cấp như thế nào? Quá trình thẩm định hồ sơ diễn ra trong bao lâu? Người chịu trách đứng đầu nhà máy cần phải đáp ứng quy định gì không? Hồ sơ doanh nghiệp cần phải cung cấp bao gồm? Đó những câu hỏi chúng tôi thường nhận được từ Quý khách hàng, tổng hợp những vướng mắc cũng như hiểu được nỗi lo của doanh nghiệp, do đó hôm nay LAVN LAW FIRM xin chia sẻ các vấn đề trên thông qua bài viết dưới đây. 

Điều kiện hoạt động của cơ sở sản xuất mỹ phẩm

Cơ sở sản xuất mỹ phẩm chỉ được phép hoạt động khi và chỉ khi đáp ứng được 01 điều kiện là có Giấy nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Vậy để có được giấy chứng nhận trên doanh nghiệp cần phải làm gì ?

Căn cứ điều 4 Nghị định 93/2016/NĐ-CP và Điều 13 Điều 13 Nghị định 155/2018/NĐ-CP quy định: 

“Cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải đáp ứng các điều kiện như sau:

1. Điều kiện về nhân sự: Người phụ trách sản xuất của cơ sở phải có kiến thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành sau: Hóa học, sinh học, dược học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đáp ứng yêu cầu của công việc.

2. Điều kiện về cơ sở vật chất:

a) Có địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu về dây chuyền sản xuất, loại sản phẩm mỹ phẩm mà cơ sở đó dự kiến sản xuất như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

b) Kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm phải bảo đảm có sự tách biệt giữa nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm; có khu vực riêng để bảo quản các chất dễ cháy nổ, các chất độc tính cao, nguyên, vật liệu và sản phẩm bị loại, bị thu hồi và bị trả lại.

3. Có hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Nguyên liệu, phụ liệu, bán thành phẩm dùng trong sản xuất mỹ phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất;

b) Nước dùng trong sản xuất mỹ phẩm tối thiểu phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn uống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

c) Có quy trình sản xuất cho từng sản phẩm;

d) Có bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng của nguyên liệu, bán thành phẩm, sản phẩm chờ đóng gói và thành phẩm;

Như vậy, để thành công ty sản xuất mỹ phẩm doanh nghiệp phải đáp ứng được các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất và hệ thống quản lý chất lượng.

Điều kiện hoạt động của cơ sở sản xuất mỹ phẩm
Điều kiện hoạt động của cơ sở sản xuất mỹ phẩm

Hồ sơ và thủ tục các bước

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm gồm các tài liệu sau:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
  • Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của cơ sở sản xuất;
  • Danh mục thiết bị hiện có của cơ sở sản xuất;

Các bước thực hiện thủ tục thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm:

Bước 1: Nộp hồ sơ 

Trước khi tiến hành sản xuất, cơ sở sản xuất mỹ phẩm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm tới Sở Y tế trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ

 Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện một trong những hoạt động sau:

  • Cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ;
  • Thông báo bằng văn bản các nội dung chưa đầy đủ, hợp lệ.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và phí thẩm định là 6.000.000 đồng cho một cơ sở, Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra cơ sở sản xuất, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận hoặc yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Đối với trường hợp yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục

Cơ sở sản xuất mỹ phẩm tiến hành thay đổi, khắc phục và gửi báo cáo đến Sở Y tế;

Sở Y tế có trách nhiệm xem xét báo cáo, kiểm tra trên hồ sơ hoặc kiểm tra lại cơ sở sản xuất mỹ phẩm (trong trường hợp cần thiết). Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo khắc phục, cơ quan kiểm tra phải trả lời bằng văn bản về kết quả kiểm tra;

Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày ban hành văn bản yêu cầu cơ sở sản xuất mỹ phẩm thay đổi, khắc phục, nếu Sở Y tế không nhận được báo cáo khắc phục của cơ sở, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của cơ sở không còn giá trị.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ làm giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

III. Lưu ý 

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, Cơ quan cấp phép sẽ  thu hồi Giấy chứng nhận  trong các trường hợp sau:

  1. Cơ sở sản xuất mỹ phẩm không đáp ứng tất cả các điều kiện được nêu tại phần I;
  2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm được cấp không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái pháp luật;
  3. Cơ sở sản xuất mỹ phẩm thực hiện việc sản xuất mỹ phẩm không đúng địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;
  4. Giả mạo tài liệu trong hồ sơ để được cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;
  5. Cơ sở sản xuất mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

IV. Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Doanh nghiệp làm mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm thì có phải xin cấp mới Giấy phép khác không?

LAVN trả lời: Trong thực tế, việc lưu trữ quá nhiều giấy tờ hồ sơ trong doanh nghiệp có thể sẽ gặp những tình huống như làm mất, làm hỏng giấy phép. Do vậy, tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 93/2016 quy định: “Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm áp dụng đối với trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm bị mất hoặc hỏng.”

Như vậy, trong trường hợp này cần tiến hành thủ tục cấp lại giấy phép. 

Câu hỏi 2: Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm có giống với hồ sơ cấp mới không ?

LAVN trả lời: Hồ sơ cấp lại chỉ bao gồm: Đơn đề nghị cấp lại theo mẫu

Quy trình tiếp nhận hồ sơ tương tự như hồ sơ cấp mới và trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Y tế nhận được đơn đề nghị của cơ sở sản xuất mỹ phẩm, Sở Y tế cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm có chữ “BẢN CẤP LẠI”.

Ngoài ra, doanh nghiệp không cần tốn thêm bất kỳ khoản lệ phí nào. 

Câu hỏi 3: Nhà máy sản xuất đã được cấp giấy phép đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm nhưng hiện tại do thay đổi quy mô phải chuyển địa điểm sản xuất thì cần phải xin cấp giấy phép mới không?

LAVN trả lời: Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 93/2016/NĐ-CP:

“Cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm nhưng chuyển địa điểm sản xuất”

Như vậy, doanh nghiệp phải tiến hành xin cấp mới giấy phép sản xuất mỹ phẩm. 

5/5 - (1 bình chọn)