sở hữu trí tuệ

Xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Tài sản về trí tuệ có giá trị vô cùng to lớn trong cuộc sống. Vì thế nên tài sản trí tuệ rất dễ bị xâm phạm. Hiện nay, hành vi này được thực hiện bằng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi và phức tạp.Do đó, việc nâng cao ý thức bảo hộ tài […]

Đăng kí hợp đồng li-xăng

Hợp đồng li-xăng là văn bản thoả thuận về việc chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ cho phép người khác sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ của mình, trong khi vẫn tiếp tục giữ quyền sở hữu các quyền đó. Hiện nay, việc đăng ký này không phải là nghĩa vụ […]

0908265196