biện pháp dân sự

Xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Tài sản về trí tuệ có giá trị vô cùng to lớn trong cuộc sống. Vì thế nên tài sản trí tuệ rất dễ bị xâm phạm. Hiện nay, hành vi này được thực hiện bằng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi và phức tạp.Do đó, việc nâng cao ý thức bảo hộ tài […]

0908265196