Mẫu số 15/PLI – Về việc không được xác nhận không thuộc diện cấp gplđ/không cấp/cấp lại/gia hạn gplđ

Tại điểm d, khoản 6, điều 30 tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP có quy định:

d) Trường hợp không xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, không cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động thì trả lời bằng văn bản theo Mẫu số 15/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

Như vậy, Mẫu số 15/PLI – Về việc không được xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao đng/không cp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động.

Tham khảo: Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Tải mẫu Mẫu số 15/PLI.doc /  Mẫu số 15/PLI.pdf

LAVN LAW FIRM

Địa chỉ : Lầu 3, Tòa nhà Lộc Thiên Ân, Số 49 Lê Quốc Hưng, F.12, Q.4, TP. HCM

Tel: (028) 6261 6569                      |      Fax: 028 6261 6639

Email: support@lavn.com.vn         |       Website: www.lavn.com.vn

📕 Dịch vụ giấy phép lao động ⏳ 17-20 ngày làm việc
📕 Dịch vụ cấp lại giấy phép lao động ⏳ 5-7 ngày làm việc
📕 Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động ⏳ 17-20 ngày làm việc
📕 Dịch vụ xin miễn giấy phép lao động ⏳ 5-7 ngày làm việc
📕Dịch vụ xin visa cho người nước ngoài ⏳ 25-30 ngày làm việc
📕Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ⏳ 25-30 ngày làm việc
📕 Dịch vụ lý lịch tư pháp cho người nước ngoài ⏳ 25-30 ngày làm việc

dich vu lam giay phep lao dong

 

Rate this post