Mẫu số 07/PLI Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài

Mẫu số 07/PLI Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài.

I. Giới thiệu

Mẫu số 07/PLI là biểu mẫu được sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài của doanh nghiệp hoặc tổ chức theo quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam.

Biểu mẫu này yêu cầu doanh nghiệp hoặc tổ chức cung cấp thông tin chi tiết về nhà thầu (nếu có), số liệu về người lao động nước ngoài của doanh nghiệp hoặc tổ chức, bao gồm số lượng, quốc tịch, vị trí công việc, thời hạn làm việc và các thông tin khác liên quan đến quản lý người lao động nước ngoài.

Ngoài ra, biểu mẫu cũng đánh giá tình hình sử dụng người lao động nước ngoài của doanh nghiệp hoặc tổ chức và đưa ra các kiến nghị nếu cần thiết.

Tham khảo: Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

II. Tải mẫu

Tải mẫu Mẫu số 07/PLI.doc /  Mẫu số 07/PLI.pdf

Nếu không xem được, click tại đây.

LAVN LAW FIRM

Địa chỉ : Lầu 3, Tòa nhà Lộc Thiên Ân, Số 49 Lê Quốc Hưng, F.12, Q.4, TP. HCM

Tel: (028) 6261 6569                      |      Fax: 028 6261 6639

Email: support@lavn.com.vn         |       Website: www.lavn.com.vn

📕 Dịch vụ giấy phép lao động ⏳ 17-20 ngày làm việc
📕 Dịch vụ cấp lại giấy phép lao động ⏳ 5-7 ngày làm việc
📕 Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động ⏳ 17-20 ngày làm việc
📕 Dịch vụ xin miễn giấy phép lao động ⏳ 5-7 ngày làm việc
📕Dịch vụ xin visa cho người nước ngoài ⏳ 25-30 ngày làm việc
📕Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ⏳ 25-30 ngày làm việc
📕 Dịch vụ lý lịch tư pháp cho người nước ngoài ⏳ 25-30 ngày làm việc

dich vu lam giay phep lao dong

Rate this post