Mẫu phiếu công bố mỹ phẩm 

Ngày 31/12/2020 Bộ Y tế ban hành Thông tư 29/2020/TT-BYT quy định về biểu mẫu phiếu công bố mỹ phẩm. Theo đó, các tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường khi tiến hành thủ tục công bố sản phẩm mỹ phẩm phải khai báo các thông tin liên quan đến sản phẩm vào biểu mẫu này và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính xác thực về nội dung đã kê khai. Để doanh nghiệp nắm rõ hơn về mẫu phiếu công bố mỹ phẩm, LAVN xin gửi đến khách hàng bài viết dưới đây nhằm chia sẻ các thông về hình thức nội dung và mẫu phiếu công bố mỹ phẩm. 

Mẫu phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Phụ lục số 01-MP)

mẫu phiếu công bố mỹ phẩm
Mẫu phiếu công bố mỹ phẩm

Tải xuống tại đây

Hình thức và nội dung mẫu phiếu công bố mỹ phẩm

Về hình thức

Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm được lập theo mẫu Phụ lục số 01-MP. Phiếu công bố phải được người đại diện theo pháp luật ký, có đóng dấu giáp lai của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. 

Tuy nhiên, trên thực tiễn phiếu công bố mỹ phẩm nhập khẩu được lập dưới 02 hình thức:

 • Dữ liệu bản mềm phiếu công bố dưới dạng excel: khi lập phiếu công bố dưới hình thức này doanh nghiệp cần tải bản mềm lên hệ thống để nộp hồ sơ. 
 • Kê khai trực tiếp trên hệ thống Cổng thông tin Một cửa Quốc gia (website: https://vnsw.gov.vn/)

Trong trường hợp này tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải có chữ ký số điện tử và phiếu công bố sẽ được ký thông qua chữ ký số điện để nộp hồ sơ. 

Bên cạnh đó, đối sản phẩm mỹ phẩm trong nước phiếu công bố mỹ phẩm được lập thành 02 bản:

 • Tài liệu giấy phải được người đại diện theo pháp luật ký, có đóng dấu giáp lai của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. 
 • Bản mềm của phiếu công bố được ghi vào CD hoặc USB 

Tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm bao gồm cả tài liệu giấy và bản mềm phiếu công bố mỹ phẩm. 

Vậy khi được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm thì phiếu công bố mỹ phẩm được thể hiện dưới hình thức nào?

 • Đối với mỹ phẩm nhập khẩu: kết quả sau khi hoàn thành thủ tục là bản mềm phiếu công bố được cấp số tiếp nhận có chữ ký, con dấu của doanh nghiệp và chữ ký con dấu của Cục Quản lý Dược. 
 • Đối với mỹ phẩm trong nước: phiếu công bố mỹ phẩm được cấp số tiếp nhận được cơ quan nhà nước có thẩm quyền trả kết quả là tài liệu giấy có chữ ký và con dấu cơ Sở y tế cấp tỉnh. 

Nội dung phiếu công bố mỹ phẩm

 1. Tên nhãn hàng và tên sản phẩm;
 2. Dạng sản phẩm 
 3. Mục đích sử dụng 
 4. Dạng trình bày 
 5. Thông tin về nhà sản xuất/ đóng gói 
 6. Thông tin về tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường 
 7. Thông tin về người đại diện theo pháp luật của công ty 
 8. Thông tin về công ty nhập khẩu 
 9. Danh sách thành phần
 10. Cam kết

Về ý nghĩa

Phiếu công bố mỹ phẩm không chỉ là loại giấy tờ được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường, mà còn được biết đến là một trong các loại tài liệu phải nộp trong hồ sơ công bố mỹ phẩm.

Xem chi tiết: Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm là gì?

Dịch vụ công bố mỹ phẩm Lavn

Dịch vụ công bố mỹ phẩm tại LAVN sẽ hỗ trợ khách hàng các hoạt động sau:

– Thực hiện bước tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật liên quan đến thủ tục công bố mỹ phẩm và mẫu phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.
– Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị tài liệu cần thiết cho thủ tục.
– Cung cấp phiếu công bố mỹ phẩm, điền thông tin và hoàn thiện hồ sơ công bố mỹ phẩm.
– Thay quý khách hàng nộp hồ sơ, giải quyết mọi vấn đề tại cơ quan chức năng.

Tham khảo: Dịch vụ công bố mỹ phẩm

Rate this post