Luật sư tư vấn hợp đồng

Ngày nay, vai trò của hợp đồng trong các doanh nghiệp chiếm một vị trí quan trọng bởi hợp đồng là cơ sở đế bảo đảm quyền và lợi ích của các doanh nghiệp.  Hợp đồng là sự thỏa thuận  giữa các bên, nhưng thỏa thuận như thế nào là đúng quy định pháp luật, có lợi và phòng tránh rủi ro khi giao kết và thực hiện hợp đồng? Lời khuyên cho bạn lúc này là nên tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia về Tư vấn soạn thảo hợp đồng, đàm phán với đối tác, giải quyết các tranh chấp phát sinh. Sau đây chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về các dịch vụ pháp lý trên:

handshake 1

I. Soạn thảo hợp đồng

Có 3 lý do bạn cần luật sư tư vấn soạn thảo hoặc rà soát hợp đồng: 

✔ Luật sư tư vấn, soạn thảo rà soát hợp đồng không những đảm bảo lợi ích của các bên trong hợp đồng mà còn phải dự kiến được những rủi ro sẽ xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các điều khoản  hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn và quy định của pháp luật.

✔ Tư vấn, soạn thảo hợp đồng nói chung và hợp đồng thương mại nói riêng yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những hiểu biết chuyên sâu của các qui định pháp luật có liên quan.

✔ Vai trò của Hợp đồng trong các giao dịch của các cá nhân, doanh nghiệp ngày càng quan trọng bởi các đối tác trong hợp đồng của doanh nghiệp hầu hết là các doanh nhân chuyên nghiệp, có am hiểu luật.

Một sai sót nhỏ trong hợp đồng có thể doanh nghiệp sẽ gặp tổn thất lớn về tài sản, mối quan hệ đối tác, uy tín, tổn hại đến thương hiệu. Vì vậy bạn cần luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng nhằm đảm bảo lợi ích tối đa, thực hiện các công việc rà soát để đảm bảo các quy định, điều khoản là khả thi và phù hợp với pháp luật.

II. Đàm phán với đối tác

Đàm phán hợp đồng với đối tác là công việc vô cùng quan trọng, quyết định cho sự thành công  đạt được các thỏa thuận và đem lại lợi ích cho doanh nghiệp.

Các công việc mà chúng tôi phải thực hiện khi cung cấp dịch vụ đàm phán này cho khách hàng:

 1. Tư vấn chuẩn bị đàm phán: tìm hiểu thông tin về khách hành và đối tác
 • Lợi ích lớn nhất mà khách hàng hướng tới khi đàm phán;
 • Điểm mạnh và điểm yếu của khách hàng và đối tác ;
 • Đặc điểm của đối tác ( đối tác mới, đối tác lâu năm, …);
 • Quy định pháp luật liên quan.

2. Tư vấn trong quá trình thực hiện đàm phán: cần phải tuân thủ một số nguyên tắc để đàm phán thành công

 • Đàm phán trên tinh thần thiện chí;
 • Tìm hiểu rõ nội dung cần đàm phán;
 • Đặt mình vào vị trí của doanh nghiệp và suy nghĩ trên lập trường của họ;
 • Biết chấp nhận những rủi ro có thể lường trước.

Những tổn thất và rủi ro mà doanh nghiệp gánh chịu lớn hơn rất nhiều so với chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn. Chúng tôi thực hiện theo quy trình chuẩn mực nhằm mang lại lợi ích cao nhất và có thể giảm thiểu tối đa rủi ro cho khách hàng.

III. Giải quyết tranh chấp

Trên thực tế vẫn xảy ra các trường hợp mà quyền và nghĩa vụ của các bên bị xâm phạm, dẫn đến xảy ra tranh chấp. Có thể nói, tranh chấp hợp đồng là sự mâu thuẫn, bất đồng ý kiến giữa các bên tham gia quan hệ hợp đồng liên quan đến việc thực hiện hoặc không thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng.

Có nhiều hình thức giải quyết tranh chấp hợp đồng:

 • Hòa giải: thông qua bên trung gian (hòa giải viên/ trung tâm hòa giải) cùng nhau thỏa thuận để đi đến ý kiến thông nhất giải quyết tranh chấp của hai bên;
 • Thương lượng: các bên tranh chấp thực hiện việc thương lượng, đàm phán để giải quyết bất đồng giữa họ và tự nguyện thực hiện phương án giải quyết tranh chấp;
 • Thông qua Trọng tài: khi giải quyết Trọng tài sẽ xem xét và đưa ra phán quyết có giá trị cưỡng chế thi hành đối với các bên;
 • Thông qua Tòa án : giải quyết thông qua cơ quan tiến hành tố tụng.

Với vai trò là người đại diện cho khách hàng chúng tôi luôn hướng tới phương án giải quyết tranh chấp bằng hòa giải và thương lượng.

IV. Dịch vụ LAVN cung cấp cho khách hàng

Với phương châm làm việc nhanh hơn – hiệu quả hơn – tiết kiệm hơn, LAVN đem đến cho khách hàng các dịch vụ sau:

 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng;
 • Đại diện khách hàng đàm phán với đối tác;
 • Tư vấn chuẩn bị, đàm phán với các bên liên quan khi xảy ra tranh chấp;
 • Luật sư đại diện theo ủy quyền gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan Trọng tài, tòa án, cơ quan thi hành án để bảo vệ tốt nhất cho quyền và nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng.
5/5 - (1 bình chọn)