Lịch nộp báo cáo cho đơn vị kinh doanh mỹ phẩm

Theo thông tư 06/2011/TT-BYT, định kỳ vào ngày 30/01 hàng năm các kinh doanh mỹ phẩm phải gửi Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước của đơn vị mình về Cục Quản lý dược – Bộ Y tế và Sở Y tế sở tại.

Trường hợp doanh nghiệp không nộp báo cáo; Cơ quan quản lý nhà n­ước có thể xem xét tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm, hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm mới của đơn vị trong vòng 06 tháng.

Như vậy, để thuận lợi cho quá trình kinh doanh mỹ phẩm, tránh vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục công bố mới hay quảng cáo mỹ phẩm sau này, bạn nên gửi Báo cáo đúng hạn.

Mẫu báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh mỹ phẩm bản có thể tải về tại đây: Mẫu báo cáo

Rate this post