Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Công ty tôi đang tiến hành xin giấy phép lao động cho một người nước ngoài, tôi đã chuẩn bị tài liệu hồ sơ theo quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP, tuy nhiên tôi không tìm thấy quy định về lệ phí nhà nước cho thủ tục này, LAVN cho tôi hỏi mức lệ phí cấp giấy phép động cho người nước ngoài là bao nhiêu không? 

LAVN tư vấn: Hiện nay việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là do địa phương quy định, do đó lệ phí ở từng địa bàn sẽ khác nhau. Về câu hỏi này chúng tôi xin tư vấn và hướng dẫn chi tiết cho doanh nghiệp như sau: 

Căn cứ pháp lý

Điểm d Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Khoản 3 Điều 1 Thông tư 106/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Theo quy định tại khoản d Khoản 3 Điều 1 Thông tư 106/2021/TT-BTC quy định; Lệ phí cấp (cấp, cấp lại, gia hạn) giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là khoản thu khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh của từng địa phương quy định. Do đó, ở từng địa phương Hội đồng nhân dân sẽ ban hành Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp, cấp lại và gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại địa phương. 

Chẳng hạn mức thu phí ở một số địa phương như sau:

  •  Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND quy định về mức thu lệ phí:
  • Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Mức thu 600.000 đồng/01 giấy phép.
  • Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Mức thu 450.000 đồng/01 giấy phép.
  • Tại thành phố Hà Nội, mức thu lệ phí được quy định tại Nghị Quyết 06/2020/NQ-HĐND và Nghị Quyết 13/2021/NQ-HĐND: 
  • Cấp mới giấy phép lao động: 400.000 đồng/1 giấy phép;
  • Cấp lại giấy phép lao động: 300.000 đồng/1 giấy phép;
  • Gia hạn giấy phép lao động: 300.000 đồng/1 giấy phép;
  • Trường hợp người sử dụng lao động gửi hồ sơ cấp lại/ gia hạn giấy phép lao động qua mạng (dịch vụ công mức 3): 250.000 đồng/1 giấy phép.

Ngoài ra, tại Nghị quyết quy định mức thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động của từng địa phương sẽ quy định chi tiết tổ chức chịu trách nhiệm thu lệ phí khác nhau. Cụ thể: 

Tại thành phố Hồ Chí Minh

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố;

– Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố;

– Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố.

Tại thành phố Hà Nội:

– Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Như vậy, để nắm rõ mức thu lệ phí cấp phép lao động cho người nước ngoài, doanh nghiệp phải tìm hiểu nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp nộp hồ sơ xin giấy phép lao động. Nếu gặp vướng mắc, khó khăn liên quan đến vấn đề này doanh nghiệp hãy liên hệ với LAVN để được tư vấn chi tiết hơn. 

Người chịu lệ phí cấp giấy phép lao động theo quy định pháp luật

Như đã trao đổi bên trên, mỗi địa phương sẽ có quy định về mức thu và quản lý lệ phí khác nhau, tuy nhiên riêng đối với người chịu lệ phí cấp giấy phép lao động ở bất kỳ địa phương nào đều như nhau. Vậy ai là người chịu lệ phí này?

Theo quy định tại điều 11 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, thì người chịu trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là người sử dụng lao động, do đó người sử dụng lao động là người phải chịu lệ phí trong trường hợp này. 

Dịch vụ

Khi có nhu cầu sử về dịch vụ tư vấn và xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài xin vui lòng liên hệ  trực tiếp với LAVN LAW FIRM để được tư vấn và cung cấp các dịch vụ liên quan một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.
Chúng tôi hỗ trợ cho khách hàng những gì?
– Đại diện khách hàng xin cấp mới/ cấp lại/ gia hạn giấy phép lao động với thời gian trong vòng 15 ngày làm việc;
– Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước, chủ động xử lý hồ sơ và thúc đẩy công việc;
– Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan trong và sau khi thực hiện thủ tục;
– Đề xuất phương án và tiến hành hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng;
– Cam kết không phát sinh chi phí;

 

 

Rate this post