Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Công ty tôi đang tiến hành xin giấy phép lao động cho một người nước ngoài, tôi đã chuẩn bị tài liệu hồ sơ theo quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP, tuy nhiên tôi không tìm thấy quy định về lệ phí nhà nước cho thủ tục này, LAVN cho tôi hỏi mức lệ phí cấp giấy phép động cho người nước ngoài là bao nhiêu không? 

Le phi cap giay phep lao dong cho nguoi nuoc ngoai 1

LAVN tư vấn: Hiện nay việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là do địa phương quy định, do đó lệ phí ở từng địa bàn sẽ khác nhau. Về câu hỏi này chúng tôi xin tư vấn và hướng dẫn chi tiết cho doanh nghiệp như sau: 

Căn cứ pháp lý

Điểm d Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Khoản 3 Điều 1 Thông tư 106/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Lệ phí cấp giấy phép lao động

Theo quy định tại khoản d Khoản 3 Điều 1 Thông tư 106/2021/TT-BTC quy định; Lệ phí cấp (cấp, cấp lại, gia hạn) giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là khoản thu khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh của từng địa phương quy định. Do đó, ở từng địa phương Hội đồng nhân dân sẽ ban hành Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp, cấp lại và gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại địa phương. 

Chẳng hạn mức thu phí ở một số địa phương như sau:

Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND quy định về mức thu lệ phí:

  • Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Mức thu 600.000 đồng/01 giấy phép.
  • Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Mức thu 450.000 đồng/01 giấy phép.

Tại thành phố Hà Nội, mức thu lệ phí được quy định tại Nghị Quyết 06/2020/NQ-HĐND và Nghị Quyết 13/2021/NQ-HĐND: 

  • Cấp mới giấy phép lao động: 400.000 đồng/1 giấy phép;
  • Cấp lại giấy phép lao động: 300.000 đồng/1 giấy phép;
  • Gia hạn giấy phép lao động: 300.000 đồng/1 giấy phép;
  • Trường hợp người sử dụng lao động gửi hồ sơ cấp lại/ gia hạn giấy phép lao động qua mạng (dịch vụ công mức 3): 250.000 đồng/1 giấy phép.

Ngoài ra, tại Nghị quyết quy định mức thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động của từng địa phương sẽ quy định chi tiết tổ chức chịu trách nhiệm thu lệ phí khác nhau. Cụ thể: 

Tại thành phố Hồ Chí Minh

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố;

– Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố;

– Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố.

Tại thành phố Hà Nội:

– Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Như vậy, để nắm rõ mức thu lệ phí cấp phép lao động cho người nước ngoài, doanh nghiệp phải tìm hiểu nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp nộp hồ sơ xin giấy phép lao động. Nếu gặp vướng mắc, khó khăn liên quan đến vấn đề này doanh nghiệp hãy liên hệ với LAVN để được tư vấn chi tiết hơn. 

Người chịu lệ phí cấp giấy phép lao động theo quy định pháp luật

Theo quy định tại điều 11 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, thì người chịu trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là người sử dụng lao động, do đó người sử dụng lao động là người phải chịu lệ phí trong trường hợp này. 

LAVN LAW FIRM

Địa chỉ : Lầu 3, Tòa nhà Lộc Thiên Ân, Số 49 Lê Quốc Hưng, phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí minh

Tel: (028) 6261 6569                  |  Email: support@lavn.com.vn

Hoặc gọi số hotline 0908 265 196 để được hỗ trợ nhanh nhất.

📕 Thủ tục xin cấp Giấy phép lao động ⏳ Hướng dẫn chi tiết
📕 Dịch vụ làm giấy phép lao động ⏳ 17-20 ngày làm việc
📕 Dịch vụ cấp lại giấy phép lao động ⏳ 5-7 ngày làm việc
📕 Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động ⏳ 17-20 ngày làm việc
📕 Dịch vụ xin miễn giấy phép lao động ⏳ 5-7 ngày làm việc
📕Dịch vụ xin visa cho người nước ngoài ⏳ 25-30 ngày làm việc
📕Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ⏳ 25-30 ngày làm việc
📕 Dịch vụ lý lịch tư pháp cho người nước ngoài ⏳ 25-30 ngày làm việc

dich vu lam giay phep lao dong

5/5 - (1 bình chọn)