Hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu

Hợp pháp hóa lãnh sự là một trong những yêu cầu đối với giấy tờ, tài liệu nước ngoài trong hồ sơ công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu tại Việt Nam. Để doanh nghiệp nắm rõ hơn về thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự và các quy định liên quan đến yêu … Đọc tiếp Hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu