Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Từ ngày 01/01/2021 Bộ Luật lao động 2019 chính thức có hiệu lực, tại đây đã ghi nhận điều khoản quy định về gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài. Gia hạn giấy phép lao động được thực hiện khi người lao động nước ngoài vẫn tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp nhưng giấy phép lao động trước đó đã hết thời hạn.

Để tiến hành thủ tục này doanh nghiệp cần phải đáp ứng được những điều kiện nhất định theo quy định pháp luật và chuẩn bị các tài liệu hồ sơ theo yêu cầu. Những điều kiện đó là gì và hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm những tài liệu nào,… doanh nghiệp sẽ được giải đáp thắc mắc trên thông qua bài viết dưới đây của LAVN

Căn cứ pháp lý

Điều 155, Điều 157 Bộ Luật lao động 2019

Mục 5 Chương II Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 

Điều kiện gia hạn giấy phép lao động

Điều kiện gia hạn giấy phép lao động
Điều kiện gia hạn giấy phép lao động

Tại điều 16 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện gia hạn giấy phép lao động gồm 03 điều kiện sau:

 • Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.
 • Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
 • Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động

Để gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài doanh nghiệp cần phải chuẩn bị các tài liệu sau đây: 

 1. Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
 2. 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 3. Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp.
 4. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
 5. Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.
 6. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ hoặc giấy chứng nhận có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 7. Các giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

Lưu ý: Tài liệu phải là  bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật.

Trình tự, thủ tục gia hạn giấy phép lao động

Sau khi nắm được tài liệu hồ sơ cần chuẩn bị, bước tiếp theo doanh nghiệp cần quan tâm là trình tự thủ tục gia hạn giấy phép lao động được thực hiện như thế nào? Dưới đây LAVN sẽ trình bày chi tiết các bước tiến hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình doanh nghiệp gia hạn giấy phép lao động cho người lao động. 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu

Bước 2: Nộp hồ sơ 

Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho cơ quan nhà nước đã cấp giấy phép lao động đó.

Bước 3: Xử lý hồ sơ 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động,cơ quan nhà nước sẽ cấp giấy phép lao động cho người là động nước ngoài với hình thức gia hạn. Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ cơ quan nhà nước sẽ trả hồ sơ cho doanh yêu cầu và hướng dẫn sửa đổi bổ sung theo đúng quy định. Sau khi nộp lại hồ sơ trong vòng 05 ngày làm việc cơ quan nhà nước sẽ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Lưu ý: 

 • Đối với người lao động nước ngoài lao động theo hình thức thực hiện hợp đồng lao động thì sau khi người lao động nước ngoài được gia hạn giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động.
 • Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã gia hạn giấy phép lao động đó. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Các thông tin khác

Ngoài hồ sơ và trình tự thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài thì doanh nghiệp cần lưu ý 02 vấn đề sau:

 • Về lệ phí: lệ phí nhà nước gia hạn giấy phép lao động là do Hội đồng nhân dân ở từng địa phương quy định. Do đó, để nắm được mức thu lệ phí nhà nước doanh nghiệp cần tìm hiểu tại Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở 

Ví dụ:  Nghị Quyết 83/2022/NQ-HDND tỉnh Nam Định quy định mức thu lệ phí gia hạn giấy phép lao động là 450.000 đồng/ giấy phép.

 • Vè thời hạn: thời hạn giấy phép lao động được gia hạn là không quá 02 năm và chỉ gia hạn một lần. 

Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài phải được nộp hồ sơ trên trang trực tuyến dichvucong.hochiminh.gov.vn. Sau khi hồ sơ được xử lý, đến ngày hẹn trả kết quả doanh nghiệp mang hồ sơ gốc đến Sở Lao động Thương binh và Xã Hội để nhận kết quả.

Dịch vụ

Khi sử dụng dịch vụ xin giấy phép lao động tại LAVN, chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp những công việc gì? 

 •  Tư vấn miễn phí điều kiện gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài;
 • Tư vấn miễn phí hồ sơ và trình tự thủ tục cần thực hiện;
 • Hỗ trợ khách hàng hoàn thiện các tài liệu chưa đáp ứng yêu cầu như hợp pháp hoá lãnh sự, dịch thuật công chứng,…
 • Soạn hồ sơ nhanh chóng chỉ trong 01 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp cung cấp đầy đủ thông tin;
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả;
 • Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước và xử lý các công việc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục;
 • Tư vấn miễn phí các công việc cần làm sau khi được gia hạn giấy phép lao động;
 • Bàn giao kết quả trực tiếp đến khách hàng;
5/5 - (1 bình chọn)