Đăng ký nhượng quyền thương mại

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đang chủ động tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới thông qua nhượng quyền thương mại với các thương hiệu nổi tiếng. Cùng sự xuất hiện ngày càng nhiều các thương hiệu quốc tế, nhượng quyền thương mại đang thay đổi diện mạo và thúc đẩy thị trường Việt Nam trở nên phát triển mạnh mẽ, có thể kể đến như: Koi, Gongcha, Dingtea, McDonald’s, Lotteria, KFC … Điều đó cho thấy răng hoạt động quyền thương mại ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam. Vì thế công ty LAVN xin giới thiệu đến quý khách chi tiết về thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại.

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn đăng kí website với Bộ Công Thương

OIPYIBEQKZL
Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

Căn cứ pháp lý:

Thông tư 12/VBHN-BCT năm 2016;

Nghị định 120/2011/NĐ-CP;

Thông tư 09/2006/TT-BTM.

Nghị định 35/2006/NĐ-CP.

Cơ quan đăng kí hoạt động nhượng quyền thương mại

Bộ Thương mại thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại khi nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam, bao gồm cả hoạt động nhượng quyền thương mại từ Khu chế xuất, Khu phi thuế quan hoặc các khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam vào lãnh thổ Việt Nam;

Về hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại Bộ Công Thương bao gồm:

a) Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu MĐ-1 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 12;

b) Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 12;

c) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam;

Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu. Cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, tổ chức có quyền lựa chọn nộp một trong ba hình thức bản sao trên.

d) Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;

Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu. Cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, tổ chức có quyền lựa chọn nộp một trong ba hình thức bản sao trên.

đ) Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp;

Lệ phí đăng kí đối với hoạt động nhượng quyền thương mại

a) Thương nhân nước ngoài nhượng quyền thương mại vào Việt Nam:

– Cấp mới thông báo là:                                      16.500.000 đồng/giấy;

– Sửa đổi, bổ sung thông báo là:                         6.000.000 đồng/giấy;

– Cấp lại thông báo là:                                        500.000 đồng/giấy.

b) Thương nhân Việt Nam nhượng quyền thương mại ra nước ngoài:

– Cấp mới thông báo là:                                      4.000.000 đồng/giấy;

– Sửa đổi, bổ sung và cấp lại thông báo là:           500.000 đồng/giấy.

c) Thương nhân nhượng quyền thương mại trong nước:

– Cấp mới thông báo là:                                      4.000.000 đồng/giấy;

– Sửa đổi, bổ sung và cấp lại thông báo là:           500.000 đồng/giấy.

Thông báo thay đổi thông tin đăng kí trong hoạt động nhượng quyền thương mại

Khi có thay đổi về thông tin đã đăng ký tại Phần A Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 12 và thông  tin tại khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 35/2006/NĐ-CP , trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thay đổi, thương nhân phải thông báo cho cơ quan đăng ký nơi mình đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại về những thay đổi đó theo mẫu TB-5 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 12 và gửi kèm tài liệu liên quan về những thay đổi đó.

Xóa đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân bị xóa trong những trường hợp sau đây:

a) Thương nhân kinh doanh nhượng quyền thương mại ngừng kinh doanh hoặc chuyển đổi ngành nghề kinh doanh;

b) Thương nhân bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

Trên đây là toàn bộ thông báo của chúng tôi liên quan đến vấn đề về đăng kí nhượng quyền thương mại. Trong trường hợp cần làm rõ thêm bất kỳ nội dung nào, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Điện thoại: 0908 265 196

Địa chỉ: Lầu 3 Số 49 Lê Quốc Hưng, F.12, Q.4, Hồ Chí Minh

Email: support@lavn.com.vn

Trân trọng!

Rate this post