Hướng dẫn đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài qua mạng

Hiện nay Việt Nam đang đẩy mạnh số hoá các thủ tục hành chính nhằm giảm bớt áp lực tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại các cơ quan hành chính, thuận tiện trong công tác lưu trữ và xử lý hồ sơ cũng như với công dân điều này làm bớt tình trạng chờ đợi mệt mỏi, đi đi về về hết lần này đến lần khác tại các cơ quan hành chính mà chỉ cần thông qua hệ thống thông tin, những cái click chuột đã có thể nộp được hồ sơ. Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay hầu hết các thủ tục hành chính đã được chuyển đổi số, trong đó có thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu , thay đổi nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài. Thông quan bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết các bước tiến hành và các trường hợp phải thực hiện thủ tục này. 

Hướng dẫn đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài qua mạng

1. Trường hợp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài

Trong trường hợp tại thời điểm thực hiện báo cáo, không có người lao động nước ngoài đang còn thời hạn làm việc tại doanh nghiệp thì doanh nghiệp tiến hành thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài theo các bước sau đây trên hệ thống thông tin. 

Bước 1: Truy cập hệ thống qua đường link sau: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/vi/

Bước 2: Đăng ký tài khoản

B2

Bước 3: Chọn phương thức đăng ký và hình thức xác minh

B3
thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng nlđ

Lưu ý: Khuyến khích doanh nghiệp chọn phương thức đăng ký “Công dân” và hình thức xác minh “Thuê bao di động”. 

Bước 4: Đăng nhập vào hệ thống 

B4

Nhập số giấy tờ pháp lý cá nhân vào ô “Tên đăng nhập”

Nhập mật khẩu đã tạo vào ô “Mật khẩu”. 

Sau đó nhập mã xác nhận hiển thị trên hệ thống, rồi nhấp vào nút “Đăng nhập”.

Bước 5: Nhập mã OTP gửi về tin nhắn điện thoại và nhấp vào nút “Xác nhận” 

B5
thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng nlđ

Bước 6: Sau khi đăng nhập vào hệ thống, doanh nghiệp chọn mục “Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài – Sở LĐ, TB và XH” 

B6

Bước 7: Nhấp chọn nút “Nộp hồ sơ trực tuyến”

B7

Bước 8: Doanh nghiệp nhập thông tin vào các trường bắt buộc tương ứng với nội dung đã trình bày trên Mẫu số 01/PLI và nhấp nút tiếp tục. 

B8

Để nắm rõ cách thức soạn mẫu số 01/PLI doanh nghiệp tham khảo TẠI ĐÂY

Bước 9: Tích vào ô thủ tục: “Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài” , sau đó nhấp vào  “Chọn tệp tin” và tải các tài liệu giấy tờ đã ký đóng dấu lên hệ thống

B10

Tài liệu đính kèm bao gồm:

  • Mẫu 01/PLI công văn giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài;
  • Kế hoạch đào tạo người lao động Việt Nam đảm nhiệm và thay thế vị trí của người lao động nước ngoài khi hết thời hạn làm việc;
  • Tài liệu chứng minh quá trình tuyển dụng;
  • Giấy uỷ quyền (trong trường hợp người ký tên trên mẫu 01/PLi không phải người đại diện theo pháp luật)

Sau khi đã tải đầy đủ hồ sơ lên hệ thống nhấn nút “Tiếp tục”

Bước 10: Chọn hình thực nhận kết quả: “Nhận trực tiếp” và tích chọn câu cam kết, nhập mã xác nhận và nhấn nút “Nộp hồ sơ” 

B10 1
thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng nlđ

Bước 11: Sau khi nộp hồ sơ mã số hồ sơ sẽ được gửi về tin nhắn qua số điện thoại đã đăng ký tài khoản

B11

2. Trường hợp báo cáo giải trình thay đổi như cầu sử dụng NLĐ nước ngoài

Trong trường hợp tại thời điểm thực hiện báo cáo, có người lao động nước ngoài đang còn thời hạn làm việc tại doanh nghiệp thì doanh nghiệp tiến hành thủ tục báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài theo các bước sau đây trên hệ thống

Lưu ý: Trường hợp người lao động nước ngoài đã ngừng làm việc tại doanh nghiệp tuy nhiên thời hạn trên giấy phép lao động cũ vẫn còn thời hạn thì doanh nghiệp vẫn phải thực hiện thủ tục này

Bước 1 đến bước 7: được thực hiện tương tự như đối với thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài bên trên

Bước 8: Doanh nghiệp nhập thông tin vào các trường bắt buộc tương ứng với nội dung đã trình bày trên Mẫu số 02/PLI và nhấn nút tiếp tục.

Để nắm rõ cách thức soạn mẫu số 02/PLI doanh nghiệp tham khảo TẠI ĐÂY

Bước 9: Tích vào ô thủ tục: “Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài” , sau đó nhấp vào  “Chọn tệp tin” và tải các tài liệu giấy tờ đã ký đóng dấu lên hệ thống.

B9

Tài liệu đính kèm bao gồm:

  • Mẫu 02/PLI công văn giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài;
  • Kế hoạch đào tạo người lao động Việt Nam đảm nhiệm và thay thế vị trí của người lao động nước ngoài khi hết thời hạn làm việc;
  • Tài liệu chứng minh quá trình tuyển dụng;
  • Phương án sử dụng người lao động nước ngoài;
  • Công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài đã cấp; 
  • Giấy uỷ quyền (trong trường hợp người ký tên trên mẫu 01/PLI không phải người đại diện theo pháp luật) 

Sau khi đã tải đầy đủ hồ sơ lên hệ thống nhấn nút “Tiếp tục”

Bước 10: Chọn hình thực nhận kết quả: “Nhận trực tiếp” và tích chọn câu cam kết, nhập mã xác nhận và nhấn nút “Nộp hồ sơ”

B10 2

Bước 11: Sau khi nộp hồ sơ mã số hồ sơ sẽ được gửi về tin nhắn qua số điện thoại đã đăng ký tài khoản

B11 1

Hướng dẫn tra cứu và theo dõi tình trạng hồ sơ

Sau khi nộp hồ sơ để nắm bắt tình trạng và theo dõi tiến trình xử lý doanh nghiệp có thể thực hiện tra cứu hồ sơ trên hệ thống thông tin như sau:

Bước 1: Chọn mục “Tra cứu hồ sơ”

B1

Nhập số hồ sơ đã gửi qua tin nhắn điện thoại vào ô “Số hồ sơ”

Nhập số giấy tờ pháp lý cá nhân và tên người nộp hồ sơ vào 02 ô tương ứng còn lại

Sau đó nhấp vào “Tìm kiếm”

Bước 2: Thông tin về hồ sơ được hiển thị.

B2 1

Bước 3: Để xem cho cho tiết về tiến trình, nhấp vào biểu tượng ba chấm và chọn “Xem chi tiết”.

B3 1

Bước 4: Kết quả giải quyết hồ sơ sẽ được đính kèm tại đây, doanh nghiệp có thể nhấp vào file để tải. 

B4 1

Lưu ý: Đến ngày hẹn trả kết quả doanh nghiệp nộp hồ sơ bản gốc tương ứng với hồ sơ đã đính kèm trên hệ thống thông tin đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được nhận bản gốc của kết quả.


Thông tin tham khảo thêm

1. Về giấy phép lao động

Khoản 2 Điều 152 của Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 quy định về Điều kiện tuyển dụng, sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau:

2. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trước khi tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, tại điểm a khoản 1 điều 4 Nghị định 152/2020/NĐ-CP về việc sử dụng người lao động nước ngoài có quy định như sau:

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Theo đó, có thể thấy đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài là bước đầu tiên trong quy trình xin cấp giấy phép lao động. Để hiểu tổng quan về thủ tục cấp giấy phép lao động. Doanh nghiệp, cá nhân, người sử dụng lao động tham khảo chi tiết bài viết tại đường link.

2. Về miễn thủ tục xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Tại điểm b, khoản 1 điều 4 Nghị định 152/2020/NĐ-CP về việc sử dụng người lao động nước ngoài có quy định như sau:

b) Trường hợp người lao động nước ngoài quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 154 của Bộ luật Lao động và các khoản 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12 và 13 Điều 7 Nghị định này thì người sử dụng lao động không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Người lao động thuộc các khoản trên đều là đối tượng thuộc trường hợp được miễn giấy phép lao động và miễn thủ tục xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài nhưng vẫn phải xin xác nhận không thuộc diện cấp phép.

Tham khảo chi tiết về Miễn giấy phép lao động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ để được giải đáp, hỗ trợ:

LAVN LAW FIRM

Địa chỉ : Lầu 3, Tòa nhà Lộc Thiên Ân, Số 49 Lê Quốc Hưng, phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí minh

Tel: (028) 6261 6569                  |  Email: support@lavn.com.vn

Hoặc gọi số hotline 0908 265 196 để được hỗ trợ nhanh nhất.

📕 Thủ tục xin cấp Giấy phép lao động ⏳ Hướng dẫn chi tiết
📕 Dịch vụ làm giấy phép lao động ⏳ 17-20 ngày làm việc
📕 Dịch vụ cấp lại giấy phép lao động ⏳ 5-7 ngày làm việc
📕 Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động ⏳ 17-20 ngày làm việc
📕 Dịch vụ xin miễn giấy phép lao động ⏳ 5-7 ngày làm việc
📕Dịch vụ xin visa cho người nước ngoài ⏳ 25-30 ngày làm việc
📕Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ⏳ 25-30 ngày làm việc
📕 Dịch vụ lý lịch tư pháp cho người nước ngoài ⏳ 25-30 ngày làm việc

dich vu lam giay phep lao dong

5/5 - (4 bình chọn)