Cuộc chiến giữa thông tư và luật

CUỘC CHIẾN GIỮA THÔNG TƯ VÀ LUẬT.

Mỹ phẩm, đã không còn xa lạ với mọi người trong cuộc sống hiện đại của thế kỷ 21. Bắt kịp xu hướng đó nhiều doanh nghiệp đã nắm bắt thời cơ để tổ chức các hoạt động kinh doanh liên quan tới mỹ phẩm. Tuy nhiên để có một sản phẩm mỹ phẩm “đường đường chính chính” được tung ra ngoài thị trường và tiếp cận với khách hàng là một điều vô cùng khó khắn, đây là một quy trình phức tạp vì nó liên quan tới sức khỏe của người tiêu dùng; trong các công đoạn  khó hơn cả là việc “công bố mỹ phẩm”.

Chỉ cần một cú click chuột với từ khóa công bố mỹ phẩm đã có khoảng hơn 1 triệu kết quả giải đáp thắc mắc. Nhưng thật sự có dễ dàng vậy không. Để làm rõ vấn đề này ta cần xem xét một vài điểm trong những văn bản luật có liên quan.

thông tư và luật

Thứ nhất,  hiện tại thì việc nhập khẩu mỹ phẩm của các công ty đều cần làm phiếu công bố lưu hành theo quy định của thông tư 06/2011/TT-BYT cụ thể tại Điều 10 quy định về “Hiệu lực của số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: “Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có giá trị 05 năm kể từ ngày cấp. Hết thời hạn 05 năm, tổ chức, cá nhân muốn tiếp tục đưa sản phẩm mỹ phẩm ra lưu thông trên thị trường thì phải công bố lại trước khi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm hết hạn và phải nộp lệ phí theo quy định”.

Thứ hai, khi Luật Đầu tư 2015 ra đời (có hiệu lực từ 01/07/2015) có đề cập tới việc những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Điều 7 và chi tiết hơn tại phục lục 04 của Luật Đầu tư 2015; Vậy theo như logic ta có thể hiểu những ngành, nghề ở không nằm trong phụ lục này là những ngành nghề không cần điều kiện cụ thể nội dụng phụ lục tại mục số 198 quy định ngành “sản xuất mỹ phẩm” là ngành , nghề đầu tư kinh doanh vì vậy ngành kinh  doanh mỹ phẩm không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Vậy sau 05 năm khi mà giấy công bố mỹ phẩm hết hiệu lực, thì ta phải làm gì tiếp theo? Tiếp tục sử dụng lại quy định trong thông tư 06/2011 để sản phẩm đường đường chính chính tung ra thị trường, phân phối và thực hiện hoạt động kinh doanh, hay sử dụng Luật Đầu tư 2015, để sản phẩm đường đường chính chính theo con đường khác.

Luật Đầu tư 2005 không quy định về danh mục những ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà chỉ quy định chung chung , cho đến khi  khi Luật Đầu tư  2015 ban hành.

Dựa trên hệ thống pháp luật Việt Nam thì luật có giá trị pháp lý cao hơn thông tư nhưng thông tư lại là văn bản ban hành sát với thực tế vì vậy khi cần áp dụng các quy phạm pháp luật thì thông tư nghị định phổ biến hơn cả. Theo đó, trong trường hợp này. Khi phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm hết giá trị thì ta sẽ sử dụng Luật Đầu tư 2014, nhưng liệu những quy định chung trong Luật Đầu tư có thực sẽ áp dụng khi  có thông tư 06/2011 chi tiết và rõ ràng.

Rate this post