Công bố mỹ phẩm và các dịch vụ liên quan

Một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mỹ phẩm tại Việt Nam thường quan tâm đến vấn đề pháp lý gì? Những thủ tục nào doanh nghiệp cần nắm rõ khi hoạt động trong lĩnh vực này? Làm sao để hạn chế những rủi ro pháp lý khi kinh doanh, xuất nhập khẩu mỹ phẩm tại Việt Nam? Hiểu được nỗi lo đó chúng tôi đã tổng hợp các thủ tục liên quan đến mỹ phẩm nhằm tạo thuận lợi cho kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp qua bài viết dưới đây. 

Công bố lưu hành mỹ phẩm

Đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước thủ tục công bố lưu hành sản phẩm thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị các hồ sơ tài liệu sau:

 • Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản) kèm theo dữ liệu công bố (bản mềm của Phiếu công bố);
 • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam (nếu tổ chức công bố không phải chủ sở hữu/ nhà sản xuất).

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Y tế nơi tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường đặt trụ sở.

Bước 3: Xử lý hồ sơ công bố mỹ phẩm:
+ Trong vòng 3 ngày làm việc Sở Y Tế có trách nhiệm ban hành phiếu tiếp nhận công bố mỹ phẩm.
+ Nếu hồ sơ chưa đáp ứng thì Sở Y Tế phải ra yêu cầu sửa đổi bổ sung trong đó nêu rõ các nội dung cần sửa đổi trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung đáp ứng theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm ban hành số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.
+ Trường hợp hồ sơ sửa đổi, bổ sung không đáp ứng theo quy định thì trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, Sở Y Tế phải thông báo bằng văn bản không cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cho sản phẩm này.

phieu cong bo my pham

Đối với mỹ phẩm nhập khẩu thủ tục công bố lưu hành được tiến hành theo các bước sau

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu gồm các tài liệu sau;

 • Phiếu công bố mỹ phẩm;
 • Giấy uỷ quyền của nhà sản xuất/ chủ sở hữu;
 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do (trừ trường hợp được miễn CFS theo quy định);

Bước 2: Nộp hồ sơ trên hệ thống Cổng thông tin Một cửa Quốc gia (website: https://vnsw.gov.vn/).

Bước 3: Sau khi tiếp nhận sau khoảng 3 ngày làm việc, bộ phân kế toán Cục Quản lý dược sẽ trả phiếu báo thu và doanh nghiệp thực hiện nộp lệ phí nhà nước theo phiếu báo thu, hồ sơ chỉ được giải quyết khi đã nộp phí. 

Sau khoảng 20 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền sẽ trả kết quả xử lý hồ sơ:

 • Nếu hồ sơ hợp lệ Cục Quản lý dược sẽ cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;
 • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ doanh nghiệp phải tiến hành điều chỉnh bổ sung theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn và nộp lại hồ sơ. Sau khi nộp hồ sơ sửa đổi bổ sung theo đúng yêu cầu,  trong vòng 15 ngày làm việc cơ quan nhà nước sẽ cấp số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm cho doanh nghiệp. 

Hồ sơ thông tin sản phẩm mỹ phẩm (PIF)

Sau khi công bố mỹ phẩm doanh nghiệp cần thực hiện việc lưu giữ Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF – Product Information File) theo hướng dẫn của ASEAN cho mỗi sản phẩm mỹ phẩm khi đưa ra lưu thông trên thị trường. Hồ sơ Thông tin sản phẩm mỹ phẩm gồm có 4 phần như sau:

 1. a) Phần 1: Tài liệu hành chính và tóm tắt về sản phẩm;              
 2. b) Phần 2: Chất lượng của nguyên liệu;
 3. c) Phần 3: Chất lượng của thành phẩm;
 4. d) Phần 4: An toàn và hiệu quả.

PIF TRONG HỒ SƠ MỸ PHẨM LÀ GÌ

Xuất khẩu sản phẩm mỹ phẩm

Bên cạnh việc nhập khẩu mỹ phẩm, hiện nay Việt Nam là một trong những quốc gia có công nghệ và máy móc sản xuất, gia công mỹ phẩm phát triển trong khu vực. Việc xuất khẩu mỹ phẩm được thực hiện tại cơ quan Hải quan theo quy định pháp luật hiện hành và các yêu cầu của nước nhập khẩu.

Cụ thể, một số giấy tờ cần phải chuẩn bị theo yêu cầu của nước xuất khẩu:

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước để xuất khẩu được cấp bởi Sở Y tế cấp tỉnh. Thủ tục xin cấp CFS phải được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. (Tham khảo thủ tục qua bài viết: Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với mỹ phẩm sản xuất ).
– Giấy chứng nhận cơ sở đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” – CGMP. Đơn vị sản xuất có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận cơ sở đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” của Hiệp hội các nước Đông Nam á (CGMP-ASEAN) để phục vụ cho xuất khẩu gửi hồ sơ đăng ký kiểm tra về Cục Quản lý dược – Bộ Y tế. Hồ sơ bao gồm:
+ Phiếu đăng ký kiểm tra “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm”;
+ Sơ đồ tổ chức và nhân sự của cơ sở;
+ Sơ đồ vị trí và thiết kế của nhà máy;
+ Danh mục thiết bị hiện có của nhà máy;
+ Biên bản tự thanh tra “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm”;

Quảng cáo mỹ phẩm

Hoạt động gắn liền với kinh doanh sản phẩm là quảng bán sản phẩm, giới thiệu sản phẩm đến với công chúng. Quảng cáo mỹ phẩm được thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, truyền thanh, trang thông tin điện tử (Internet, Website), sách, báo, tạp chí, tờ rơi, pano, áp phích, vật thể trên không, vật thể dưới nước hoặc các phương tiện quảng cáo khác do đơn vị kinh doanh mỹ phẩm thực hiện hoặc tài trợ, uỷ quyền cho đơn vị khác thực hiện và các hoạt động tổ chức hội thảo, thông tin, giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm.

dịch vụ xin giấy cấp phép quảng cáo mỹ phẩm

Những điều cần lưu ý khi tiến hành quảng cáo mỹ phẩm:

– Các đơn vị chỉ được phép quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu các sản phẩm mỹ phẩm khi có Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm theo quy định của pháp luật.

– Nội dung quảng cáo mỹ phẩm phải phù hợp với các tài liệu chứng minh tính an toàn và hiệu quả của mỹ phẩm và phải tuân thủ theo hướng dẫn về công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm của ASEAN và đảm bảo các nội dung sau đây:

 1. Tên mỹ phẩm;
 2. Tính năng, công dụng (nêu các tính năng, công dụng chủ yếu của mỹ phẩm nếu chưa thể hiện trên tên của sản phẩm);
 3. Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường;
 4. Lưu ý khi sử dụng (nếu có).

– Nội dung quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm hết giá trị trong các trường hợp sau:

 1. Mỹ phẩm có số đăng ký lưu hành, số Phiếu tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã hết giá trị.
 2. Mỹ phẩm bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo ngừng sử dụng hoặc bị thu hồi sản phẩm.
 3. Có những thay đổi về thông tin ảnh hưởng đến tính an toàn và chất lượng của mỹ phẩm.

– Đơn vị đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm phải nộp hồ sơ đăng ký bổ sung tới Sở Y tế nơi cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ khi có thay đổi một trong các nội dung sau:

 1. Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường mà không thay đổi số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc số Giấy chứng nhận đầu tư;
 2. Tên, địa chỉ của đơn vị đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm mà không thay đổi số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc số Giấy chứng nhận đầu tư;
 3. Địa điểm, thời gian chính thức tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm so với dự kiến đã đăng ký.

Nếu doanh nghiệp quan tâm đến thủ tục quảng cáo mỹ phẩm có thể tham khảo bài viết sau: Đăng ký tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm: Đăng ký tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm

Rate this post