Công bố chất lượng mỹ phẩm sản xuất trong nước

Công bố chất lượng mỹ phẩm trong nước là thủ tục bắt buộc trước khi các nhà máy muốn đưa sản phẩm mỹ phẩm của mình ra thị trường. Nhằm giúp các tổ chức, cá nhân trong nước đưa sản phẩm mỹ phẩm do mình sản xuất ra thị trường một cách thuận lợi và nhanh chóng, L.A.V.N cung cấp cho khách hang dịch vụ công bố chất lượng mỹ phẩm với những điều kiện thuận tiện nhất.

Mời xem thêm:

>> Công bố lưu hành mỹ phẩm

1.    Công bố chất lượng mỹ phẩm trong nước cần giấy tờ gì?

Khi làm việc với LAVN bạn chỉ cần chuẩn bị các giấy tờ sau để làm thủ tục công bố mỹ phẩm:

  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp công bố sản phẩm.
  • Thông tin về thành phần, tỷ lệ và tác dụng của từng sản phẩm.
  • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất do Sở Y tế cấp cho cơ sở sản xuất.

Những tài liệu khác chúng tôi sẽ do LAVN chuẩn bị.

 công bố chất lượng mỹ phẩm trong nước

2. Điều kiện để thực hiện thủ tục công bố chất lượng mỹ phẩm

  • Doanh nghiệp công bố chất lượng mỹ phẩm phải có mã nghành sản xuất/kinh doanh mỹ phẩm.
  • Đơn vị sản xuất có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất do Sở Y tế cấp.
  • Doanh nghiệp công bố chất lượng mỹ phẩm cam kết thành phần mỹ phẩm không có các chất cấm và hàm lượng các chất hạn chế sử dụng không vượt giới hạn cho phép.

3. Dịch vụ công bố chất lượng mỹ phẩm trong nước của L.A.V.N

Khi sử dụng dịch vụ tại LAVN, chúng tôi sẽ giúp khách hang thực hiện tát cả các công việc sau đây:

  • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ công bố chất lượng mỹ phẩm trong nước.
  • Soạn thảo hợp đồng ủy quyền công bố mỹ phẩm (nếu có).
  • Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước.

Quý khách vui lòng liên hệ với  L.A.V.N, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, cố vấn pháp lý, giúp bạn hoàn thành thủ tục công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước một cách dễ dàng. Chỉ cần bạn liên hệ, L.A.V.N sẽ giúp bạn thực hiện thủ tục này nhanh gọn.

Bài viết liên Dịch vụ công bố mỹ phẩm nhập khẩu