Tư vấn giấy phép

Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài là điều kiện bắt buộc để người nước ngoài có thể làm việc tại Việt Nam (trừ một số trường hợp được miễn cấp giấy pháp lao động cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật. Kể từ thời điểm nghị định 11/2016/ND-CP quy định về […]

Dịch vụ xin giấy phép lao động

Thông tư 11/2016/NĐ-CP ra đời đã thắt chặt hơn vấn đề xin cấp giấp phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, để được phép tuyển dụng người lao động nước ngoài, doanh nghiệp cần đăng ký và làm giải trình về nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài tại đơn vị mình.

Thủ tục xin lý lịch tư pháp cho người nước ngoài

Xin lý lịch tư pháp cho người nước ngoài là thủ tục cần thiết để người nước ngoài có thể thực hiện một số công việc tại Việt Nam như: xin giấy phép lao động, xin giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký kết hôn… Pháp luật Việt Nam quy định người n ước ngoài […]

Đăng ký giấy phép website

Hiện nay, việc giới thiệu thông tin về sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp qua internet là hết sức phổ biến. Tuy nhiên, việc đăng ký giấy phép website lại là thủ tục khá phức tạp mà không phải  ai cũng nắm hết được; và việc thiết lập một trang web không được cấp giấy phép […]

Sàn giao dịch thương mại điện tử

Sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó.

Giấy phép icp

Trang thông tin điện tử tổng hợp (website) là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát...

Đăng ký website thương mại điện tử

Hiện nay, chính phủ đã xiết chặt việc quản lý hoạt động thương mại điện tử. Theo đó, việc thiết lập website thương mại điện tử mà không đăng ký theo quy định có thể bị xử phạt tới 100 triệu đồng nếu không thực hiện thủ tục đăng ký website với Bộ Công thương. Hiểu […]

Thủ tục công nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

Các doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục đăng ký thức ăn chăn nuôi khi muốn nhập khẩu thức ăn chăn nuôi về sử dụng Việt Nam.