Thủ tục công nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

Để nhập khẩu thức ăn chăn nuôi về Việt Nam, tuỳ vào loại hoạt chất sử dụng mà doanh nghiệp phải tiến hành khảo nghiệm thức thức ăn chăn nuôi (trường hợp sản phẩm chứa hoạt chất mới)  hoặc tiến hành thủ tục công nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu và đăng ký thức ăn chăn nuôi vào danh mục với sản phẩm không chứa hoạt chất mới. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký thức ăn chăn nuôi, LAVN LAW FIRM hướng dẫn khách hàng thủ tục công nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu cụ thể như sau:

công nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

 

1. Hồ sơ đăng ký công nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

  • Đơn đề nghị công nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu (theo mẫu tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);
  • Giấy chứng nhận lưu hành tự do của hàng hoá nhập khẩu (Certificate of free sale) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ cấp;
  • Thành phần, chất lượng, công dụng, hướng dẫn sử dụng, nhãn của sản phẩm do nhà sản xuất cung cấp;
  • Phiếu kết quả kiểm nghiệm thành phần chất lượng chủ yếu và các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thức ăn chăn nuôi của nhà sản xuất đã có một trong các giấy chứng nhận GMP, HACCP, ISO hoặc giấy chứng nhận tương đương; trường hợp nhà sản xuất không có một trong những giấy chứng nhận trên thì phiếu kết quả kiểm nghiệm phải được cấp từ cơ quan kiểm nghiệm có thẩm quyền của nước xuất xứ hoặc được công nhận bởi tổ chức chứng nhận chất lượng;
  • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam của nhà đăng ký nhập khẩu.
  • Mẫu nhãn của sản phẩm kèm theo bản dịch thuật công chứng.

Hồ sơ là bản chính hoặc bản sao chứng thực kèm theo bản dịch ra tiếng Việt có đóng dấu treo của nhà đăng ký nhập khẩu. Nếu bản gốc không phải là tiếng Anh thì bản dịch ra tiếng Việt phải có dịch thuật công chứng.

2. Dịch vụ đăng ký công nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu của L.A.V.N

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, L.A.V.N cam kết cũng cấp tới khách hàng dịch vụ xin công nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu với thời gian nhanh nhât và chi phí hợp lý nhất. Kể từ thời điểm khách hàng chuyển cho cúng tôi hồ sơ được ký, đóng dấu đầy đủ, sẽ chỉ mất 2 tuần để thủ tục được hoàn thành.

Hãy liên h vi chúng tôi nếu bn có bt kỳ câu hi nào liên quan đến vấn đề này!

LAVN LAW FIRM

Đa ch  : Lu 3, Tòa nhà Lc Thiên Ân, S 49 Lê Quc Hưng, F.12, Q.4, TP. HCM

VP Hà Ni: Phòng 601, Sky City Tower A, s 88 Láng H, Ba Đình, Hà Ni

Tel: (028) 6261 6569                        |      Fax: 028 6261 6639

Email: support@lavn.com.vn         |       Website: www.lavn.com.vn

Hoc đ li li nhn tại khung liên h dưới đây.