Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài là điều kiện bắt buộc để người nước ngoài có thể làm việc tại Việt Nam (trừ một số trường hợp được miễn cấp giấy pháp lao động cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật. Kể từ thời điểm nghị định 11/2016/ND-CP quy định về việc cấp giấy phép lao động cho ngươì nước ngoài có hiệu lực, hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đã có nhiều thay đổi so với trước kia.

Bài viết liên quan: Dịch vụ xin giấy phép lao động

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động gồm có:

giấy phép lao động cho người nước ngoài

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài của người sử dụng lao động;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế.
 • Phiếu lý lịch tư pháp của người lao động trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.
 • Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
 • Bằng đại học(trở lên) hoặc văn bản xác nhận kinh nghiệm làm việc của người lao động nước ngoài;
 • Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài.
 • 02 ảnh mầu ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài của người lao động.
 • Bản sao hộ chiếu của người lao động.

Các giấy tờ do cơ qua nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng sang tiếng việt.

Giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định hiện hành chỉ được cấp tối đa thời hạn 02 năm.

Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Để có thể xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam,  cần đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
 • Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
 • Có chứng chỉ hành nghề trường hợp làm công việc yêu cầu chứng chỉ hành nghề;
 • Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
 • Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

Hãy liên hệ với chúng tôi qua khung liên hệ bên dưới hoặc hotline nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.